DockYard

The DockYard consists of two EPIC outdoor student spaces with The Yard on Singleton Campus & The Dock on Bay Campus!

Yr Ardal Longau yw’r ardal allanol GORAU ar gyfer digwyddiadau mwyaf creadigol i fyfyrwyr Abertawe.

These unique student spaces will ensure you have an incredible Freshers with all of your new housemates whilst still staying safe. All seating is spread out to ensure social distancing plus it’s all covered in case any of that infamous Swansea rain decides to make an appearance. 

We’ve sorted out delicious street food, local breweries, themed food & drinks nights plus loads of free giveaways. You DO NOT want to miss out on this, trust us!

We’re open every day of the first weekend & from then on it’s Monday - Friday, 3pm - 11pm.

Ers dros 100 mlynedd, mae Undeb y Myfyrwyr wedi gofalu amdanoch chi ac unwaith eto rydyn ni yma i drefnu digwyddiadau Wythnos y Glas GORAU. Rydyn ni wastad wedi cynnal y digwyddiadau mwyaf a gorau yn y wlad ac ni all unrhyw beth ein hatal ni!

Bydd bwyd stryd, stondinau marchnad, bragdai lleol, nosweithiau bwyd â themâu a llwyth o wobrwyon. PEIDIWCH â cholli allan! Cadwch eich llygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth ar sut i fwcio eich lle!

The Dock - Bay Campus
18th September
Swansea University - Bay Campus
Your 2020 Freshers Experience.
Freshers Events | The Dock - Bay
The Yard - Singleton Campus
18th September
Swansea University - Singleton Campus
Your 2020 Freshers Experience.
Freshers Events | The Yard - Singleton
The Dock - Bay Campus
19th September
Swansea University - Bay Campus
Your 2020 Freshers Experience.
Freshers Events | The Dock - Bay
The Yard - Singleton Campus
19th September
Swansea University - Singleton Campus
Your 2020 Freshers Experience.
Freshers Events | The Yard - Singleton
The Dock - Bay Campus
20th September
Swansea University - Bay Campus
Your 2020 Freshers Experience.
Freshers Events | The Dock - Bay
The Yard - Singleton Campus
20th September
Swansea University - Singleton Campus
Your 2020 Freshers Experience.
Freshers Events | The Yard - Singleton

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Contact Us

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

Cysylltwch â ni

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)