FAQs

You can find all the details of how to join a Society and/or Sports Club here.
Yes! But this year it'll be 6 weeks long! Check out what's going on here.
Find all Swansea has to offer here.
You can find all information on Coronavirus in Wales here.
We hope so! We're following Government guidelines, which currently limits what we can do. You can keep up to date with all the latest info by following us on our socials; @SwanseaUniSU & @SwanseaStudents
You can view all current vacancies here.
You can find them here.
We understand that you may be a little cautious about joining us for Freshers, so here are the measures we’ve put in place to ensure your safety: Staggered entry slots Socially-distanced queueing, Socially-distanced tables (max 6 per table, bubble/household only), Separate entrance & exits, One-way system, Temperature checks upon entry, Track & Trace, Hand sanitiser stations, Social-distancing markers, Online ordering, Table service, Zero contact delivery, Regular cleaning, Staff PPE, Cleared, cleaned & thoroughly sanitised tables before & after use.
Each ticket is for up to 6 people from the same bubble/household.
You can stay for a maximum of 2 hours.
Dyma’r holl fanylion ar sut i ymuno â Chymdeithas neu Glwb Chwaraeon..
Bydd! Dydyn ni ddim yn siwr sut fydd Wythnos y Glas yn edrych eleni, ond bydd e mor wych â fel arfer! Gallwch chi weld ein diweddariadau ar ein cyfryngau cymdeithasol: @SwanseaUniSU & @SwanseaStudents
Dyma beth sydd gan Abertawe i’w gynnig.
Mae holl wybodaeth Coronafeirws Cymru yma.
Dydyn ni ddim yn siwr sut fydd Ffair y Glas yn edrych eleni, ond gallwch chi weld ein diweddariadau ar ein cyfryngau cymdeithasol: @SwanseaUniSU & @SwanseaStudents
Dyma ein holl swyddi gwag.
Rydyn ni'n deall eich bod chi efallai'n wyliadwrus am ymuno â ni ar gyfer Wythnos y Glas, felly dyma'r mesurau rydyn ni wedi'u rhoi ar waith i sicrhau eich diogelwch: Amserau mynediad gwasgarog, Ciwio â phellter cymdeithasol, Byrddau â phellter cymdeithasol (uchafswm o 6 i bob bwrdd, swigen/aelwyd yn unig), Mynedfa ac allanfa gwahanol, System unffordd, Gwiriad tymheredd wrth gyrraedd, Profi ac Olrhain, Gorsafoedd hylif diheintio dwylo, Archebu ar-lein, Gwasanaeth bwrdd, Trosglwyddiad heb gyswllt, Glanhau'n aml
Byrddau'n cael eu clirio, eu glanhau a'u diheintio cyn ac ar ôl defnydd
Mae pob tocyn ar gyfer hyd at 6 o bobl o'r un swigen/aelwyd.
Gallwch aros am uchafswm o 2 awr.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Contact Us

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

Cysylltwch â ni

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)