Societies & Sports

Welcome to the home of Societies & Sports Clubs.

Croeso i gartref Cymdeithasau a Chlybiau Chwaraeon.

Joining a Society or Sports Club is an absolute must for every Swansea student!

With over 100 Societies and 50 Sports Clubs to choose from, you'll definitely find something to suit you. Check them all out below.

Mae rhaid i bob myfyriwr Abertawe ymuno â Chymdeithas neu Glwb Chwaraeon! Gyda dros 200 o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon i’w dewis, bydd rhywbeth i bawb.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Contact Us

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

Cysylltwch â ni

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)