Croeso i Gymdeithas Gymraeg Abertawe!

Dyma'r cyfle gorau i fyfyrwyr Cymraeg Abertawe cymdeithasu a chwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill Prifysgol Abertawe. Ymunwch â ni ar un o'n crolau neu sosials, a chofiwch am ein tripiau i Aberystwyth ar gyfer y Ddawns Ryng-golegol, taith i Ddulyn ar gyfer twrnament y Chwe Gwlad a'r 'Steddfod Ryng-golegol. Mae'r tripiau yma yn gyfle gwych i gwrdd â hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd o Gym Gym's eraill Prifysgolion Cymru a thu hwnt.

Y flwyddyn dwetha roedd y Gym Gym yn 1 o 4 Cymdeithas i dderbyn 'Aur' o fewn system hanaeu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae'r gymdeithas nawr yn 'Gymdeithas Aur'.

Ni'n edrych ymlaen at flwyddyn arall gyffrous i'r Gym Gym y flwyddyn 'ma yn cynnwys digwyddiad newydd - Dawns Nadolig Y Gym Gym bydd yn cael eu cynnal ar Nos Sadwrn y 9fed  o Ragfyr!

Ymunwch a'n grwp Facebook, a hoffwch eich tudalen er mwyn clywed y newyddion diweddaraf.

Dilynwch ein cyfrif trydan a'n cyfrif instagram

Trydar: @gymgym_abertawe

Instagram: gymgymabertawe

Gobeithio cewch chi flwyddyn llawn hwyl gyda ni yn Gym Gym Abertawe!

Mari, Lisa, Bronwen, Mari a Leri 
(Pwyllgor y Gym Gym 2017/2018) 

 

Committee

President
Y Gym Gym Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)