Welcome to the Conservation and Ecology Society!

We're a society devoted to providing volunteering opportunities and help for conservation projects in the UK and further afield. Throughout the year we will be offering chances to take part in local volunteering opportunities such as beach clean-ups and clearing invasive species, as well as trips to fantastic wildlife hotspots such as Brownsea Island in Poole.

We're officially endorsed by the Swansea University Bioscience department as well as the CERTS research team.

Croeso i’r Gymdeithas Cadwraeth ac Ecoleg!

Rydym yn gymdeithas sy’n neilltuo i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli a help i brosiectau cadwraeth yn y DU a thu hwnt. Trwy gydol y flwyddyn byddwn yn cynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli lleol megis ymgyrchoedd glanhau traethau a chlirio rhywogaethau ymledol, yn ogystal â theithiau i fannau bywyd gwyllt gwych fel Ynys Brownsea yn Poole.

Rydym yn cael ein cymeradwyo’n swyddogol gan adran Biowyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn ogystal â'r tîm ymchwil CERTS.

Committee