Swansea University Choral Society aims to be a vibrant, versatile choir, singing arrangements from many genres and decades.

Winner of Swansea University Students' Union Best Society Award 2012!

Winner of NUS Wales Best Society 2013!

Winner of Swansea University Students' Union Best Society Award 2013!!

Highly commended for Swansea University Students' Union Best Society 2014!

Highly commended for Swansea University Students' Union Positive Swansea Award 2014!                            

Winner of Swansea University Students' Union Bilingualism Award 2015!

 

Rehearsals

We rehearse on a Monday and Tuesday in The Mosaig (Ground Floor of the Digital Technium). Rehearsals are 6:30pm until 8:30pm!

We also put on extra rehearsals for group pieces that can't be covered in the main rehearsals.


For any more information about the society or rehearsals please email us!

choral@swansea-societies.co.uk

Concerts & Performances

Our main event for this upcoming year is our Christmas Concert that will be held on 9th December 2017 at 6:30pm in St. Paul's Church, Sketty.

Click here for a video of an arrangement of Feel The Love by Nathan Jones (Musical Director 2011-13) that has been recognised by John Newman and Rudimental themselves! It was performed in our 2012 Christmas concert.

We also perform at a number of other events in the local area throughout the year.

Collaborative Performances

Other collaberative performances are currently in the process of being organised. Please check back soon to find out what they will be!

Upcoming Events

Rehearsals - Every Monday & Tuesday in The Mosaig. Rehearsals are 6:30pm-8:30pm

Concert - 9th December 2017, 6:30pm, St. Paul's Church, Sketty.

Society Merchandise

We have a few hoodies available to buy. Please speak to a committee member if you are interested in purchasing one.

Gallery

To see some pictures and videos from past events follow this link!

Social Media

We can be found on many social media platforms. Just click the links below to like, follow or subscribe to us!

Facebook: https://www.facebook.com/SwanUniChoral

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1090813411053326/

Twitter: https://twitter.com/SwanUniChoral

YouTube (Old Channel): http://www.youtube.com/user/SwanUniChoral

Youtube (New Channel): http://www.youtube.com/user/SwanseaUniChoral

Instagram: http://instagram.com/swanunichoral

Mae Cymdeithas Gorawl Prifysgol Abertawe yn anelu i fod yn gôr bywiog, amryddawn, gan ganu trefniadau o lawer o genres a degawdau.

Enillydd Gwobr Cymdeithas Gorau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2012!
Enillydd Cymdeithas UCMC Gorau 2013!
Enillydd Gwobr Cymdeithas Gorau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2013!

Ymarferion

Rydym yn ymarfer ar ddydd Llun a Dydd Mawrth yn The Hive (2ail lawr y UM). Mae’r ymarferion o 6:30yh tan 8:30yh!

Rydym hefyd yn cael ymarferion ychwanegol ar gyfer darnau grwp na ellir ei gynnwys yn y prif ymarferion.
 

Am ragor o wybodaeth am y gymdeithas neu ymarferion anfonwch e-bost atom!

choral@swansea-societies.co.uk

Cyngherddau A Pherfformiadau

Cliciwch yma am fideo o drefniant o Feel The Love gan Nathan Jones (Cyfarwyddwr Cerddorol 2011-13) sydd wedi cael ei gydnabod gan John Newman a Rudimental eu hunain! Cafodd ei pherfformio yn ein cyngerdd Nadolig 2012.

Rydym hefyd yn perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau eraill yn yr ardal leol trwy gydol y flwyddyn.

Perfformiadau Cydweithredol

Mae perfformiadau cydweithredol eraill ar hyn o bryd yn y broses o gael eu trefnu. Gwiriwch eto’n fuan i gael gwybod beth ydynt!

Digwyddiadau I Ddod

Ymarferion – Bob Dydd Llun a Dydd Mawrth yn The Hive. Mae’r ymarferion o 6:30yh – 8:30yh.

Nwyddau Cymdeithas

Mae gennym ychydig o hwdis ar gael i’w prynu. Os gwelwch yn dda siaradwch ag aelod o’r pwyllgor os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un.

Oriel

I weld ychydig o luniau a fideos o ddigwyddiadau yn y gorffennol dilynwch y ddolen hon!

Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym i’w darganfod ar nifer o gyfryngau cymdeithasol. Cliciwch ar y dolenni isod i hoffi, dilyn neu danysgrifio i ni!

Facebook: http://www.facebook.com/SwanUniChoral

Grwp Facebook: https://www.facebook.com/groups/636161873227897/

Twitter: https://twitter.com/SwanUniChoral

YouTube (Hen Sianel): http://www.youtube.com/user/SwanUniChoral

YouTube (Sianel Newydd): http://www.youtube.com/user/SwanseaUniChoral

Instagram: http://instagram.com/swanunichoral

 

 

Committee

Musical Director
Catrin John
President
Rory Colman
Choral Society
Secretary
Rebecca Skerratt
Social Secretary
Elizabeth James
Treasurer
Sophie Osborne
Vice President
Darius McPhail