Swansea University Choral Society aims to be a vibrant, versatile choir, singing arrangements from many genres and decades.

Rehearsals

We rehearse on a Mondays in Fulton Lecture Room B and Tuesdays in Fulton Lecture Room C. Rehearsals are 6:30pm until 8:30pm!

We also put on extra rehearsals for group pieces that can't be covered in the main rehearsals.


For any more information about the society or rehearsals please email us!

choral@swansea-societies.co.uk

Concerts & Performances

Our main upcoming event is our Annual Spring Concert, which will be on 11th of May 2019 at 7:30pm in St Paul's Church in Sketty covering a variety of genres as well as some more traditional pieces.

Click here for a video of an arrangement of Feel The Love by Nathan Jones (Musical Director 2011-13) that has been recognised by John Newman and Rudimental themselves! It was performed in our 2012 Christmas concert.

We also perform at a number of other events in the local area throughout the year.

Collaborative Performances

This year we will again be performing in the Student Showcase in the Great Hall on 6th April (see above or our facebook page for details) as well as performing at Swansea Universities own Summer Ball on June (details t.b.c.)

Upcoming Events

Rehearsals - Every Monday & Tuesday in Fulton Lecture Room B and C. Rehearsals are 6:30pm-8:30pm

Christmas Concert - 7:30pm, 11th May 2019, St Paul's Church, Sketty.

Society Merchandise

We will be soon be spotted around campus modelling out new 2018-19 hoodie design! Keep an eye out to see the best-dressed society in town. If you missed out on ordering one of these beauties then please get in contact with the committee. If there is enough demand we will put another order through in semester 2.

Gallery

To see some pictures and videos from past events follow this link!

Social Media

We can be found on many social media platforms. Just click the links below to like, follow or subscribe to us!

Facebook: https://www.facebook.com/SwanUniChoral

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1090813411053326/

Twitter: https://twitter.com/SwanUniChoral

Youtube (Current Channel): http://www.youtube.com/user/SwanseaUniChoral

YouTube (Old Channel): http://www.youtube.com/user/SwanUniChoral

Instagram: http://instagram.com/swanunichoral

Mae Cymdeithas Gorawl Prifysgol Abertawe yn anelu i fod yn gôr bywiog, amryddawn, gan ganu trefniadau o lawer o genres a degawdau.

Ymarferion

Rydym yn ymarfer ar ddydd Llun yn Ystafell Darlithio Fulton B a dydd Mawrth yn Ystafell Darlithio Fulton C. Mae’r ymarferion o 6:30yh tan 8:30yh!

Rydym hefyd yn cael ymarferion ychwanegol ar gyfer darnau grwp na ellir ei gynnwys yn y prif ymarferion.

Am ragor o wybodaeth am y gymdeithas neu ymarferion anfonwch e-bost atom!

choral@swansea-societies.co.uk

Cyngherddau A Pherfformiadau

Am 7:30pm ar y 11eg Mai, 2019 yn Eglwys St. Pauls, Sgeti, rydym yn dal ein Cyngherdd Gwanwyn Blynyddol. Byddwn yn canu amrywiaeth o genres, gan gynnwys carolau traddodiadol.  

Cliciwch yma am fideo o drefniant o Feel The Love gan Nathan Jones (Cyfarwyddwr Cerddorol 2011-13) sydd wedi cael ei gydnabod gan John Newman a Rudimental eu hunain! Cafodd ei pherfformio yn ein cyngerdd Nadolig 2012.

Rydym hefyd yn perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau eraill yn yr ardal leol trwy gydol y flwyddyn.

Perfformiadau Cydweithredol

Blwyddyn yma byddwn yn perfformio yn yr Arddangosiad Myfyrwyr yn y Neuadd Fawr ar y 6ed o Ebrill (gwelwn ein tudalen Facebook ar gyfer mwy o fanylion), a hefyd perfformio yn yr Haf fel rhan o Summer Ball Prifysgol Abertawe ym Mehefin (manylion i ddod). 

Digwyddiadau I Ddod

Ymarferion – Bob Dydd Llun a Dydd Mawrth ym Mosaig. Mae’r ymarferion o 6:30yh – 8:30yh.

Nwyddau Cymdeithas

Rydym wedi prynu hwdis ar gyfer y blwyddyn yma, os oes digon o alw byddwn yn gwneud gorchymyn ar gyfer ddechrau blwyddyn nesaf! Os gwelwch yn dda siaradwch ag aelod o’r pwyllgor os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un.

Oriel

I weld ychydig o luniau a fideos o ddigwyddiadau yn y gorffennol dilynwch y ddolen hon!

Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym i’w darganfod ar nifer o gyfryngau cymdeithasol. Cliciwch ar y dolenni isod i hoffi, dilyn neu danysgrifio i ni!

Facebook: http://www.facebook.com/SwanUniChoral

Grwp Facebook: https://www.facebook.com/groups/636161873227897/

Twitter: https://twitter.com/SwanUniChoral

YouTube (Sianel Newydd): http://www.youtube.com/user/SwanseaUniChoral

YouTube (Hen Sianel): http://www.youtube.com/user/SwanUniChoral

Instagram: http://instagram.com/swanunichoral

 

Winner of Swansea University Students' Union Best Society Award 2012!
Enillydd Gwobr Cymdeithas Gorau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2012!
Winner of NUS Wales Best Society 2013!
Enillydd Cymdeithas UCMC Gorau 2013!
Winner of Swansea University Students' Union Best Society Award 2013!!
Enillydd Gwobr Cymdeithas Gorau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2013!
Highly commended for Swansea University Students' Union Best Society 2014!
Cymeradwyo ar gyfer Gwobr Cymdeithas Gorau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2014!
Highly commended for Swansea University Students' Union Positive Swansea Award 2014!      
Cymeradwyo ar gyfer Gwobr Abertawe Positif Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2014!                        
Winner of Swansea University Students' Union Bilingualism Award 2015!
Enillydd Gwobr Dwyieithedd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2015!

Committee

Musical Director
Ruth Wilkins
President
Katherine Furby
Choral Society
Secretary
Chloe McCarthy
Social Secretary
Callum Killick
Treasurer
Richard Trout
Vice President
Andrea Greenacre
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)