Musicians logo
Membership
Please log in to join this organisation.
https://www.facebook.com/SuMusicians
https://www.youtube.com/channel/UCwt2l3nITA63irTmJLS54Yw

Swansea University Musician’s Society has a range of groups to suit anybody of musical talent from a beginner to the experienced and soloists to ensembles. We perform a varied repertoire, with Wind featuring film music and Jazz including swing, funk and soul influences. We have two main concerts each year for students and the public to enjoy. Bookings for functions, balls and other events are always welcome.

We’re not just about the music; we love to enjoy ourselves too with themed social nights out, trips of musical inspiration or even at the pub after rehearsals. It’s a great way to meet new people of similar tastes and a brilliant way to make friends for life. If you’re a fresher or PhD student it would be brilliant to have you join in what we hope will be an ever-expanding society.

Weekly Rehearsal Times:

Monday:  6:00 - 7:30pm - Sax Group (Fulton House, Seminar Rm 3)                

Tuesday: 7:00 - 8:00pm - String Group (Fulton House, Lecture Room B)

                                        - Flute Choir (Fulton House, Seminar Room 3)

                                        - Brass Ensemble (Fulton House, Marino Room)

                 8:00 - 9:30pm - Orchestra (Fulton House, Lecture Room B)

Thursday: 7:00 - 8:30pm - Wind Band (Fulton House, Lecture Room B)

                  8:30 - 10:00pm - Big Band (Fulton House, Lecture Room B)

Current Committee:

President - Edward Dibley

Vice President - Tom Ormsby

Secretary - Jake Causley

Treasurer - Will Bennett

Social Secretary - Nick Brown

Publicity Officer - Bryn Tawton

Events Manager - Llinos Edmunds Jones

Mae gan gymdeithas Cerddorion Prifysgol Abertawe ystod eang o grwpiau sy’n addas i bawb sydd â thalent cerddorol o ddechreuwyr i bobl profiadol ac actiau unigol i grwpiau.  Rydym yn perfformio repertoire amrywiol, gyda Gwynt yn cynnwys cerddoriaeth ffilm, a Jazz yn cynnwys dylanwadau swing, ffync, a soul.  Rydym yn cynnal dau brif gyngerdd y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd.  Rydym bob tro yn croesawu archebion ar gyfer swyddogaethau, dawnsiau a digwyddiadau eraill.

Nid ydym yn seiliedig ar y gerddoriaeth yn unig; rydym yn hoff o fwynhau ein gilydd, hefyd, gan gynnal nosweithiau cymdeithasol, teithiau i ddylanwadau cerddorol, neu hyd yn oed yn y tafarn ar ôl ymarfer.  Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd sy’n debyg i chi a chyfle ardderchog i chi wneud ffrindiau am weddill eich bywyd.  Os ydych chi yn eich blwyddyn gyntaf, neu’n myfyriwr PhD, byddai’n wych i chi ymaelodi mewn cymdeithas sy’n tyfu’n flynyddol.

Amseroedd hyfforddi:

Dydd Llun : 6:00 - 7:30 pm - Grwp Sacsoffon (Fulton House, Seminar Yst 3)               

Dydd Mawrth : 7:00 - 8:00 pm - Grwp Llinynnol ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                                                 - Côr Ffliwt ( Fulton House, Ystafell Seminar 3)

                                                 - Ensemble Pres ( Fulton House, Ystafell Marino)

                        8:00 - 9:30 pm - Cerddorfa ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

Dydd Iau : 7:00 - 8:30 pm - Band Chwyth ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                  8:30 - 10:00 pm - Big Band ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio  B)

Pwyllgor cyfredol:

Llywydd - Edward Dibley

Is-lywydd - Tom Ormsby

Trysorydd - Will Bennett

Ysgrifennydd - Jake Causley

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Nick Brown

Swyddog Cyhoeddusrwydd - Bryn Tawton

Rheolwr Digwyddiadau - Llinos Edmunds Jones

 

Committee

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/SUMusicians" data-widget-id="513649380977434624">Tweets by @SUMusicians</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

Events

Tickets

Create or log into your account to view ticket availability.

Tickets

Qty
View Basket

Gallery

Related Events

Student Swansea Events

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)