10 Reasons Why Ladies Day Was Wonderful!

No ratings yet. Log in to rate.
Ladies Day #ThisGirlCan

10 Reasons Why Ladies Day Was Wonderful! 

On the 5th of October Sports Officer Robyn Lock ran the annual Ladies Day tournament. The event which was sponsored by SAS lettings and Idols was a huge hit with  13 teams competing to become the tournament winners!  

Here's our 10 reasons why the day was a great success: 

 1. A whopping £860.00 was raised for women's participation in sport at Swansea University 
 2. 130 women took part 
 3. The competitors played 6 different sports 
 4. This year we welcomed the Rowing club as newcomers  
 5. Team Boob took part as part of the Coppafeel campaign – raising awareness for breast cancer 
 6. Netball came 3rd with their first ever placed position 
 7. We raffled some great prizes from amazing sponsors: Cymru Coaches, Bambu, Brewstone, Walkabout, Fulton Outfitters, Idols, The Welsh National Pool and the LC2! 
 8. Women's Rugby maintained their status as Ladies Day champions with Rugby vs Rugby final 
 9. Lydia Shelton was awarded Most Valuable Player. 
 10. There was great music, great sunshine and lots of women taking part in sport. 

If you're feeling inspired by these ladies and would like to take part in a sport at Swansea University – check out our sports clubs here

10 Fordd yr Oedd Diwrnod Menywod Mor Arbennig! 

Ar y 5ed o Hydref, cynhaliodd Robyn Lock (Swyddog Chwaraeon) twrnamaint blynyddol Diwrnod Menywod , lle gystadlodd 13 tim chwaraeon yn erbyn ei gilydd er mwyn ennill y twrnamaint. Noddwyd y twrnament arbennig hwn gan Gosodiadau SAS ac Idols.

Dyma ein 10 rheswm yn egluro pam oedd y diwrnod mor llwyddianus:

 1. Llwyddwyd i godi £860.00 er lles cyfranogiad menywod at chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe
 2. Cymerodd 130 o fenywod ran
 3. Chwaraeodd y menywod 6 math gwahanol o chwaraeon
 4. Eleni, croesawon ni'r Clwb Rhwyfo fel aelodau newydd
 5. Cymerodd Team Boob ran fel rhan o ymgyrch Coppafeel – codi ymwybyddiaeth am ganser y fron
 6. Daeth y tîm pêl-rhwyd yn drydedd gyda'i safle nodedig gyntaf
 7. Roedd yna wobrwyon raffl gwych o'n noddwyr bendigedig: Cymru Coaches, Bambu, Brewstone, Walkabout, Fulton Outfitters, Idols, Pwll Genedlaethol Cymru a'r LC2!
 8. Cadwodd Rygbi Menywod ei safle fel pencampwyr Diwrnod Menywod gyda rownd derfynol o Rygbi v Rygbi
 9. Enillodd Lydia Shelton y wobr am y Chwaraewr Mwyaf Gwerthfawr
 10. Roedd yna gerddoriaeth wych, haul gwych a lot o fenywod yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Os ydych chi wedi'ch ysbrydoli gan y menywod hyn a hoffech chi gymryd rhan mewn chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe – gwelwch restr o'n chwaraeon yma.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)