12 reasons to go on our trip to Dublin

12 reasons to come on our Dublin trip

Spend St. Patrick’s Day in Dublin without any hassle of arranging and booking the holiday! The Travel Shop have organised a trip to Dublin next month, so you can enjoy a weekend filled with Guinness, food and culture. Here’s what you could be enjoying on St. Patrick’s Day:

1. A Guinness Factory tour

Learn about the history of Guinness and how it’s brewed and get the chance to pour (and drink) your own pint with a 360° view of the city.

 

2. A drink at Temple Bar

Enjoy a pint of Guinness in Dublin’s most famous bar.

 

3. Dublin Zoo

They have a brand-new baby giraffe. Need we say more?

 

4. AquaZone Waterpark

Just try not to spend the whole weekend at this insane waterpark.

 

5. The Little Museum of Dublin

TripAdvisor’s 3rd best thing to do in Dublin. See all of Ireland’s history in one small museum, including a fun U2 exhibition.

 

6. A film at Stella Cinema

The city’s most famous (and cutest) independent cinema. It’s the perfect place to spend a rainy afternoon.

 

7. Killiney Hill

The views. are. incredible.

 

8. Dublin Castle

The 700-year old castle is also a governmental complex, so you can learn about how the country was run then, and how it’s run now.

 

9. The National Leprechaun Museum

Want to truly understand the Irish culture? This museum explores the myths and fantasies in Ireland’s history.
 

10. Food at San Lorenzos

Just look at that Coco Pops French toast!

 

11. Temple Bar Food Market

Spend Saturday eating your way around the local food market, and even get some foody souvenirs to take home.

 

12. St. Patrick’s Festival Parade

Check out the music, crazy creations and Irish performances as the parade makes its way through the town! A true Irish experience

 

Book your holiday in the Travel Shop in Fulton House now!

12 rheswm i ddod ar ein taith i Ddulyn

Treulia Ddydd San Padrig yn Nulyn heb y drafferth o drefnu a bwcio’r gwyliau! Mae’r Siop Deithio wedi trefnu taith i Ddulyn fis nesaf, er mwyn i ti fwynhau penwythnos llawn Guinness, bwyd a diwylliant. Dyma beth allet ti fwynhau ar Ddydd San Padrig:

1. Y Ffatri Guinness

Dysga am hanes Guinness a sut mae’n cael ei wneud, a bydd gen ti’r cyfle i dywallt (ac yfed) peint dy hun gyda golwg 360° o’r ddinas.

 

2. Diod yn Temple Bar

Mwynha beint o Guinness ym mar mwyaf enwog Dulyn.

 

3. Sw Dulyn

Mae jiraff arall newydd gael ei eni. Oes angen dweud rhagor?

 

4. AquaZone Waterpark

Bydd hi’n anodd peidio â threulio’r holl benwythnos yn y parc dwr gwych!.

 

5. Amgueddfa Fach Dulyn

Y 3ydd peth orau i’w wneud yn Nulyn, yn ôl TripAdvisor. Cer i weld holl hanes Iwerddon mewn un amgueddfa fach, gan gynnwys arddangosfa am U2.

 

6. Ffilm yn Sinema Stella

Sinema annibynnol fwyaf enwog (a chiwt) y ddinas. Lle perffaith i dreulio prynhawn gwlyb.

 

7. Bryn Killiney

Mae’r golygfeydd. yn. wych.

 

8. Castell Dulyn

Mae’r castell 700 oed hefyd yn adeilad llywodraethol, felly gallet ti ddysgu am sut gafodd y wlad ei chynnal yn y gorffennol, ac heddiw.

 

9. Amgueddfa Goblyn Cenedlaethol

Eisiau deall diwylliant Iwerddon yn llawn? Mae’r amgueddfa hon yn archwilio i chwedlau a dychmygion hanes Iwerddon.
 

10. Bwyd yn San Lorenzos

‘Drycha ar y tost Ffrengin gyda Coco Pops!

 

11. Marchnad Fwyd Temple Bar

Treulia Ddydd Sadwrn yn bwyta yn y farchnad fwyd lleol, a phryna fwyd i fynd adref fel swfenîr.

 

12. Gorymdaith Gwyl San Padrig

Cer i gael profiad o’r gerddoriaeth, creadigaethau gwych a pherfformiadau Gwyddelig wrth i’r orymdaith fynd trwy’r dref. Profiad Gwyddelig go iawn.

 

Archeba dy wyliau yn y Siop Deithio yn Nhy Fulton nawr!