13 ways to spend the weekend in Swansea

13 ways to spend this weekend in Swansea

Spring is just around the corner, which (hopefully) means less rain, more sun and longer days. But how exactly should you spend those days?

 1. Limitless

  This counts as exercise, right? Swansea’s trampoline park will have you jumping for joy (pun intended)

   
 2. Playzone

  Think: the most fun you’ve ever had + alcohol.

   
 3. 52° & JC’s Pub Quiz

  Sunday nights just got a whole lot better

   
 4. Gower

  One of those ‘I should get round to actually going there before leaving Swansea’ places. Just do it, you won’t regret it.

   
 5. Plantasia

  They have tortoises. This is not a drill.

   
 6. Uplands Diner

  We thought we’d mention it just in case you don’t already spend your weekends here.

   
 7. Afternoon Tea

  If you’re feeling classy… stuff your face with cake where it’s acceptable. You can get afternoon tea in loads of places around Swansea, including Quay Three and the Dragon Hotel

   
 8. Tooters

  No more convincing needed

   
 9. Clyne Gardens

  You can have a nice walk and see the sea. And it’s always full of doggos

   
 10. Breakout Live

  Does getting lost forever in an escape room get you out of lectures?

   
 11. Travel Shop Bath Trip

  Head to one of England’s prettiest cities this weekend for just £23. Book it here: https://www.swansea-union.co.uk/shops/travelshop/

   
 12. Cinema & Co

  Sofas, fairy lights, pizzas… need we go on?

   
 13. Joe's

  Everything else is just ice cream...

13 ffordd i dreulio’r penwythnos yn Abertawe

Mae’r Gwanwyn ar y gweill, sydd (gobeithio) yn golygu bydd llai o law, mwy o haul a diwrnodau hirach. Ond sut dylet ti dreulio’r diwrnodau hir?

 1. Limitless

  Mae hyn yn cyfri fel ymarfer corff (falle). Bydd parc trampolin Abertawe yn gwneud i ti neidio gyda chyffro...!

   
 2. Playzone

  Meddylia: Yr hwyl fwya’ erioed + alcohol.

   
 3. Cwis Tafarn 52° a JC's

  Bydd dy nos Sul lot yn well

   
 4. Y Gwyr

  Un o’r llefydd mae rhaid i ti weld cyn gadael Abertawe. Gwna’ fe nawr, byddet ti ddim yn difaru’r peth.

   
 5. Plantasia

  Mae ‘na grwbanod. Cyffrous iawn.

   
 6. Uplands Diner

  Rhag ofn dwyt ti ddim yn treulio’r penwythnosau yma yn barod.

   
 7. Te'r Prynhawn

  Os wyt ti’n teimlo’n arbennig... beth am fwyta lot o gacen pan fod e’n dderbyniol? Mae lot o lefydd yn cynnig te’r prynhawn yn Abertawe, gan gynnwys Quay Three a Dragon Hotel.

   
 8. Tooters

  Does dim angen rhagor o berswadio arnot ti

   
 9. Gerddi Clyne

  Gallet ti fynd am dro a gweld y traeth. A lot o gwn.

   
 10. Breakout Live

  Yw mynd ar goll mewn ystafell ddianc yn esgus i beidio â mynd i ddarlith?

   
 11. Taith y Siop Deithio i Gaerfaddon

  Teithia i un o ddinasoedd mwyaf prydferth Lloegr dros y penwythnos am £23 yn unig. Archeba yma: https://www.swansea-union.co.uk/shops/travelshop/

   
 12. Cinema & Co

  Soffas, goleuadau prydferth a phitsas... oes angen dweud mwy?

   
 13. Joe's

  Hufen ia gorau’r byd