52 New Study Spaces. 52 mannau astudio newydd.

Following the last exam season, your feedback told us that there were improvements you would like to see in your campus Libraries.

On receiving comments from students, President Lloyd Harris and Education Officer Robiu Salisu made Library improvements a 'must-do' on their Manifestos. Both Lloyd and Robiu have been working with the Library team to complete the small but vital changes. As you reenter the Bay Campus Library this September you will notice 48 new study spaces with all the essential technology to keep you powered up. The unusable coffee tables are now a thing of the past and have been raised up to create a more comfortable study environment. In addition to this there will be another 4 study spaces created in the new term. For Singleton Campus students, the Library is working on a project with Estates to carry out the changes needed with the aim to make improvements throughout the next academic year.

Other Library good news follows as 2 study rooms on Singleton and 1 pod on Bay become 'self-bookable'. You'll soon find a link on the library page (http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/) where you can book a time slot for up to 2 hours a day, 2 weeks in advance.

Education Officer Robiu says; 'It is great to see the Library making the changes for students and helping us achieve our manifesto commitments. It's a wonderful example of how with student feedback, the Students' Union can work with the University to make real changes.'

Yn ôl eich adborth yn dilyn y tymor arholiadau diwethaf, fe wnaethoch nodi bod gwelliannau hoffech weld yn llyfrgelloedd ar eich campws.

Ar dderbyn sylwadau gan fyfyrwyr fe wnaeth y Llywydd, Lloyd Harris, a’r Swyddog Addysg, Robiu Salisu, blaenoriaethu gwelliannau i’r llyfrgelloedd ar ei maniffestos. Mae’r ddau wedi bod yn gweithio gyda thîm y llyfrgelloedd i gwblhau’r newidiadau bach ond hanfodol. Wrth i chi ail-ymweld â llyfrgell ar Gampws y Bae yn ystod Medi eleni, fe fyddech yn sylwi ar 48 mannau astudio newydd wedi arfogi gyda’r dechnoleg hanfodol i sicrhau bod eich pwer yn para (ar gyfer gliniaduron ayyb). Newidiwyd uchder y byrddau coffi annefnyddadwy fel ei bod nawr yn dalach ac yn creu amgylchedd cyfforddus i astudio. Yn ogystal â hyn fe fydd 4 man astudio newydd yn cael ei greu yn y term newydd. Gweithir gyda’r adran ystadau ar gyfer cyflawni newidiadau angenrheidiol i’r llyfrgell sydd ar Gampws Singleton, gyda’r nod i wneud gwelliannau trwy gydol y flwyddyn academaidd newydd.

Newyddion da arall a ganlyn yw bod hi’n bosib bwcio 2 ystafelloedd astudio ar Gampws Singleton a 1 ‘pod’ ar Gampws y Bae eich hun. Gallwch ddod o hyd i’r linc ar dudalen wefan y llyfrgell (<http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/>) lle bod modd bwcio ‘slot’ amser penodedig hyd at 2 awr bob diwrnod, hyd at 2 wythnos o flaen llaw.

 

Dywed y Swyddog Addysg, Robiu Salisu, “Mae’n wych gweld y llyfrgell yn creu newidiadau i fyfyrwyr ac yn helpu ni i gyrraedd ein hymrwymiadau maniffesto. Mae’n esiampl hyfryd o sut all adborth gan fyfyrwyr i’r Undeb Myfyrwyr gweithio gyda’r brifysgol i greu newidiadau iawn”.