52° - Your new Students' Union Bar

52 Degrees is back under new management!

 

 

Swansea Union is happy to announce that 52° is officially your new Bay Campus Students' Union bar.

Over the past 2 years you've asked for a Bay Campus equivalent of the Singleton Campus bar JC's. Working with the University our team of elected officers and staff have been able to secure ownership of 52° and are now able to expand our offering to Bay Campus students.

For you, this means cheaper prices, more events and whole new variety of food and drink. With a cheaper student life a key part of his manifesto, Societies and Services Officer Chris Freestone says;

'It's great to kick off the year with this amazing piece of news. It's really important to the Students' Union that we're able to offer all Swansea Uni students the same experience and this is definitely a step in the right direction for the Bay Campus.'

Next Wednesday on the 13th of September, 52° will be hosting an opening party for Staff and Students. Expect free hot drinks and tasters of the food we'll have on offer. This will also be an opportunity for you to let us know what you'd like to see more at the bar, so make sure you pop along! Not around until the 22nd? We'll be hosting an opening party on the first day of arrivals where we'll be giving out loads of freebies! See you there.

 

Mae 52 nol ac mae o dan rheolaeth newydd!

Rydym yma yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn falch i gyhoeddi mae bar 52 Degrees yw bar swyddogol newydd Campws Y Bae.

Dros y 2 flynedd diwethaf rydych chi fyfyrwyr wedi gofyn am far tebyg i far JC's (Campws Singleton) ar Campws Y Bae. Drwy gydweithio gyda'r swyddogion etholedig a staff Yr Undeb rydym o'r diwedd wedi llwyddo i ddiogelu perchnogaeth dros far 52 Degrees. Mae hwn felly wedi ein galluogi i ehangu'r gwasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Campws Y Bae.

Golyga hyn felly bod gan Myfyrwyr fynediad at brisiau rhatach, mwy o ddigwyddiadau ac amrediad newydd o fwyd a diod. Fel yr addewid ym maniffesto'r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau " mae hi'n hynod o bwysig ein bod ni fel Undeb Y Myfyrwyr yn cynnig yr un cyfle i bob myfyriwr. Mae lleihau prisiau ar Gampws Y Bae yn cam cyntaf yn y cyfeiriad cywir er mwyn gwireddu hwn.'

Cynhelir agoriad 52 Degrees Dydd Mercher nesaf, at y 13eg o Fedi. Yma byddwn yn cynnal parti agoriad ar gyfer staff a myfyrwyr er mwyn dathlu. Mi fydd yna amrediad o fwydydd a diodydd poeth gwahanol ar gael i chi drwy gydol y noson. Defnyddiwch y noson yma fel cyfle i chi rhoi adborth i'r Undeb ar yr hyn yr hoffech weld yn y bar. Os nad ydych yma tan wythnos cyrraeddion, sef y 22ain o Fedi , peidiwch â phoeni byddwn yn cynnal parti agoriad arall ble cewch y cyfle i fagu nwyddau am ddim.

Gewlwn ni chi yno!