52°

52°

Been to 52° yet? It’s our new student bar on the Bay Campus, and it’s great! We show sports games, serve food and welcome societies.

We’ve always got something going on so keep an eye on our Facebook page for updates. This week, we’re screening Pride as part of LGBT+ History Month (so don’t forget your snacks), we're showing the Six Nations games this weekend, and we've got a special St. David's Day event lined up on March 1st. 

Our weekly events include:

Monday: Open Mic Night
Tuesday: 2 for 1 Pizzas
Wednesday: 2 for 1 Cocktails
Thursday: Beer Pong Night
Friday: Tooters pres
Saturday: Games Night
Sunday: Pub Quiz

Told you it was good.

If you want to book a society event, just let us know via our Facebook page.

 

Check out our menus:

 

 

52°

Wedi bod i 52° eto? Ni sy'n berchen â'r bar newydd ar Gampws y Bae ac mae'n wych! Rydyn ni'n dangos gemau chwaraeon, yn croesawu cymdeithasau ac mae bwyd ar gael.

Mae wastad rhywbeth yn mynd ymlaen felly cadwa lygad ar ein tudalen Facebook i weld y diweddaraf. Wythnos 'ma, rydyn ni'n dangos Pride fel rhan o Fis Hanes LHDT+ (felly cofia'r byrbrydau), bydd gemau'r Chwe Gwlad yn cael eu dangos, a bydd digwyddiad arbenning ar gyfer Dydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth.

Mae ein digwyddiadau wythnosol yn cynnwys:

Dydd Llun: Meic Agored
Dydd Mawrth: 2 bitsa am bris 1
Dydd Mercher: 2 goctel am bris 1
Dydd Iau: Beer Pong
Dydd Gwener: Parti cyn Tooters
Dydd Sadwrn: Noson Gemau
Dydd Sul: Cwis Tafarn

Gweld? Mae'n wych.

Os wyt ti am ddod gyda chymdeithas, gad i ni wybod ar ein tudalen Facebook.

 

'Drycha ar ein bwydlenni: