9 Reasons to Stand

9 reasons to stand in the election

Our elections are coming up and we’re looking for students to stand to be Full-time and Part-time Officers. But what’s in it for you?

1. You get to change Uni for all students

2. You work with the Union & Uni on big decisions

3. Impressive addition to the CV

4. You don't need any experience

5. £18k salary

6. Unique experiences & skills

7. You're the head of a multi-million pound organisation

8. You're the voice for over 18,000 students

9. You get to work with an amazing team
 

Stand now at swansea-union.co.uk/elections. Nominations open 28th January - 22nd February.

P.S. What are the elections? Read this.

9 rheswm i sefyll yn yr etholiad

Mae’r etholiadau ar y gweill ac ry’ ni’n chwilio am fyfyrwyr i sefyll ar gyfer safleoedd Swyddogion Llawn Amser a Rhan Amser. Ond pam ddylet ti?

1. Ti fydd yn newid y Brifysgol ar gyfer pob myfyriwr

2.Cyfle i weithio gyda’r Undeb a’r Brifysgol ar benderfyniadau mawr

3. Sefyll allan i gyflogwyr y dyfodol

4. Does dim angen unrhyw brofiad

5. Cyflog o dros £18,000

6. Ennill sgiliau a phrofiadau unigryw

7. Byddet ti’n rheoli sefydliad gwerth mwltimiliwn o bunnoedd

8. Ti fydd llais dros 17,000 o fyfyrwyr

9. Cyfle i weithio gyda thîm arbennig

 

I sefyll nawr, cer i swansea-union.co.uk/electionsBydd enwebiadau ar agor rhwng 28ain Ionawr - 22ain Chwefror

O.N. Beth yw'r etholiadau? Darllena hwn.