9 reasons to stand

Elections are here and we are looking for students to stand for Full-time and Part-time officer positions. But what's in it for you?

1. You get to change Uni for all students

2. You work with the Union and Uni on big decisions

3. Impressive addition to the CV

4. You don't need any experience (like most jobs out there!)

5. Salary of over £18K

6. You'll have unique experiences & skills

7. You'll be the voice of over 18,000 students

8. You'll be the head of a multi-pound organisation

9. You get to work with an amazing team of people
 

Nominations are open here until 21st Feb!

1. Ti fydd yn newid y Brifysgol ar gyfer pob myfyriwr

2. Cyfle i weithio gyda'r Undeb a'r Brifysgol ar benderfyniadau mawr

3. Sefyll allan i gyflogwyr y dyfodol

4. Does dim angen unrhyw brofiad

5. Cyflog o dros £18,000

6. Ennill sgiliau a phrofiadau unigryw

7. Byddet ti'n rheoli sefydliad gwerth milynau o bun-noedd

8. Ti fydd llais dros 18,000 o fyfyrwyr

9. Cyfle i weithio gyda thim o bobl wych 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)