A Wonky Update

A Wonky Update

Incase you haven't noticed the infamous Swansea weather – winter is coming, and all we want to do is sleep, eat and power watch Stranger Things. With end of term deadlines looming, time seems to be going way too fast so we're certainly not going out as much as we were at the start of term.

In fact, over at the Hendrefoelan, it looks like you're not going to The Wonky Sheep much at all. But hey, don't worry, this isn't a promotional message, we get it. We're not going to drag you in by your feet and pour pints down your neck. That's not our style.

Nope, instead we're going to start opening The Wonky Sheep when you want it to be open. So, starting from Monday 20th November, here's when The Wonky will be open:

  • Every Tuesday from 7pm for the pub quiz

  • For select sporting fixtures like the Six Nations & Superbowl

  • As a bookable space for sports/societies/groups with or without a bar

In fact, when a group of students want The Wonky Sheep to be open, we'll open it. You just need to email bookings@swansea-union.co.uk or message the Facebook page to arrange it.

We hope you don't mind the change! Plus, with these new opening hours, we can provide you with The Wonky Sheep experience completely on demand.

Just let us know when you need us.

Diweddariad y Wonky Sheep

Rhag ofn eich bod chi ddim wedi sylweddoli – mae’r gaeaf ar y gweill, ac mae aros mewn i gysgu, bwyta a gwylio Stragner Things yn ddeniadol iawn. Gyda gwaith cwrs diwedd y tymor yn agosau, mae amser yn mynd yn gyflym a dydyn ni ddim yn mynd allan gymaint â dechrau’r tymor.

Yn wir, yn Hendrefoelan, dydych chi ddim yn mynd i’r Wonky Sheep yn aml o gwbl. Ond peidiwch â phoeni, rydym ni’n deall. Dydyn ni ddim yn mynd i’ch gorfodi i fynd yno ac yfed.

Na, yn lle, rydym ni’n mynd i agor y Wonky Sheep pan fod angen arnoch chi. Felly, yn dechrau ar Ddydd Llun, 20fed Tachwedd, dyma oriau agor newydd y Wonky:

  • Bob dydd Mawrth am 7yh ar gyfer y cwis

  • Ar gyfer gemau chwaraeon penodol fel Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a’r Superbowl

  • Pan fod clybiau chwaraeon/grwpiau/cymdeithasau eisiau bwcio digwyddiad gyda neu heb y bar

Pan fod myfyriwr am agor y Wonky Sheep, byddwn ni’n ei agor. Anfonwch ebost at bookings@swansea-union.co.uk neu anfonwch neges at ei dudalen Facebook i’w drefnu.

Gobeithio bod y newid yn iawn gyda chi! Gyda’r oriau agor newydd, gallwch chi fwynhau’r Wonky Sheep pan rydych chi eisiau.

Gadewch i ni wybod os ydych chi angen iddo agor.