Autumn Election Results

And your winners are…

Voting in our 2018 Autumn Elections has officially closed, so here are the results:

Part-time Officers

Ethics Officer

Vipul Bhatia

Students with Caring Responsibilities 

Samantha Williams

LGBT+ (Womens) Officer

Jade Easthope

Freshers Officer

Tinotenda Pesanai

Commuter Students

Aruna Sarkar

Postgraduate Taught

Wilfred Nyoni

 

NUS Delegates

 

NUS UK Delegates

Megan Thomas

Owannah Sherene Quammie

Jack Dunne

George Britten

Gareth Bomhall

 

NUS Wales Delegates

Megan Thomas

Owannah Sherene Quammie

Jack Dunne

Chris Freestone

Samuel Mann

 

Succesful candidates in the Subject Rep elections will be contacted over email in the next week. Congratulations to all candidates on their efforts throughout the election. #MakeYourMark

 

A'ch enillwyr yw...

Mae pleidleisio yn Etholiad Hydref 2018 wedi cau, a dyma'r canlyniadau:


Swyddogion Rhan-amser

Swyddog Moeseg

Vipul Bhatia

Swyddog LHDT+ (Menywod)

Jade Easthope

Myfyrwyr Glas

Tinotenda Pesanai

Myfyrwyr sy'n Cymudo

Aruna Sarkar

Myfyrwyr Ol-raddedig a Addysgir

Wilfred Nyoni

 

Cynrychiolwyr UCM

Cynrychiolwyr UCM DU

Megan Thomas

Owannah Sherene Quammie

Jack Dunne

George Britten

Gareth Bomhall

Cynrycholwyr UCM Cymru

Megan Thomas

Owannah Sherene Quammie

Jack Dunne

Chris Freestone

Samuel Mann

 

Byddwn ni'n cysylltu ag enillwyr yr etholiad Cynrychiolwyr Pwnc dros yr wythnos nesaf. Llongyfarchiadau i'r holl ymgeiswyr ar eu hymdrechion drwy gydol yr etholiad. #MakeYourMark