Become a Dopplle Ambassador

This week Ffion (President) and Katie (Welsh Affairs Officer) had a meeting with the founder of Dopplle, learning all about their start-up revolving around sustainable fashion and their clothes swapping app for students! They are looking for three (voluntary) Brand Ambassadors at Swansea University which will involve promoting the Dopplle app across campus and running bespoke events for the student community.

After being recognised by the Santander Entrepreneurship Scheme and running successful Swap Shops at universities across the UK (including Exeter University, University of Bath and University of Bristol), Dopplle are now launching their sustainable clothes swapping app for students across the country.

Becoming a Dopplle Ambassador will give you the creative freedom to promote and develop your Dopplle branch however you want, along with the full support from Dopplle HQ. Run your own events across campus, encourage more conversations about sustainable living and help us educate even more students about how to make easy changes to their lifestyle and reduce their impact on the planet.

Volunteering with Dopplle will give you amazing CV experience in areas including business skills, leadership skills, events management, networking, and social media, as well as having many other benefits.

Apply now

Wythnos yma cafodd Ffion (Llywydd) a Katie (Swyddog Materion Cymraeg) cyfarfod â sylfaenydd Dopplle, gan ddysgu popeth am eu busnes cychwynnol o amgylch ffasiwn gynaliadwy a'u app cyfnewid dillad i fyfyrwyr! Maent yn chwilio am dri Llysgennad Brand (gwirfoddol) ym Mhrifysgol Abertawe a fydd yn cynnwys hyrwyddo ap Dopplle ar draws y campws a chynnal digwyddiadau ar gyfer y gymuned myfyrwyr.

Ar ôl cael eu cydnabod gan Gynllun Entrepreneuriaeth Santander a rhedeg Siopau Cyfnewid llwyddiannus mewn prifysgolion ledled y DU (gan gynnwys Prifysgol Exeter, Prifysgol Bath a Phrifysgol Bryste), mae Dopplle bellach yn lansio eu app cyfnewid dillad cynaliadwy ar gyfer myfyrwyr ledled y wlad.

Bydd dod yn Llysgennad Dopplle yn rhoi rhyddid creadigol i chi hyrwyddo a datblygu eich cangen Dopplle sut bynnag rydych chi eisiau, ynghyd â'r gefnogaeth lawn gan HQ Dopplle. Rhedeg eich digwyddiadau eich hun ar draws y campws, annog mwy o sgyrsiau am fyw'n gynaliadwy a'n helpu i addysgu hyd yn oed mwy o fyfyrwyr am sut i wneud newidiadau hawdd i'w ffordd o fyw a lleihau eu heffaith ar y blaned.

Bydd gwirfoddoli gyda Dopplle yn rhoi profiad CV anhygoel i chi mewn meysydd gan gynnwys sgiliau busnes, sgiliau arwain, rheoli digwyddiadau, rhwydweithio, a chyfryngau cymdeithasol, ynghyd â chael llawer o fuddion eraill.

Ymgeisiwch nawr

 
Swansea University Students' Union