Bleed Green

To mark International Womens' Day, we have launched our 'Bleed Green' campaign to promote and encourage the use of zero-waste and affordable sanitary products!

Why use a menstrual cup?

  • Saves you money every month - a one off investment that can last 5-10 years.

  • Lasts up to 12 hours between changes – can use them overnight.

  • Hold up to 5 times more blood than tampons. 

  • Safer and more hygienic – chemical-free and decrease risk of Toxic Shock Syndrome.

  • Less leakage as it creates a seal in your vagina – better for sports.

  • Zero/low waste – better for the environment.

Buy yours now for just £10 at Root Zero, the zero-waste shop on Singleton Campus!

 

Pam defnyddio cwpan mislif?

- Arbed arian bob mis - buddsoddiad unwaith a all bara 5-10 mlynedd.

- Mae'n para hyd at 12 awr rhwng newidiadau – gellir ei ddefnyddio dros nos.

- Dal hyd at 5 gwaith yn fwy o waed na thamponau. 

- Yn fwy diogel ac yn fwy hylan – heb gemegau ac yn lleihau'r perygl o Syndrom Sioc Wenwynig.

- Llai o ollwng gan ei fod yn creu sêl yn eich fagina – yn well ar gyfer chwaraeon.

- Di-wastraff/gwastraff isel – gwell ar gyfer yr amgylchedd.

- Sut i ddefnyddio cwpan mislif? 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)