Christmas Hours

 

Wondering when our shops and bars close for Christmas?

 

Closes

Re-opens

JC’s

Friday 15th December

Monday 8th January

Root

Friday 15th December

Monday 8th January

Fulton Outfitters

Friday 15th December

Monday 8th January

Spar

Friday 15th December

Monday 8th January

The Travel Shop

Wednesday 20th December

Monday 8th January

Costcutter*

Thursday 21st December

Tuesday 2nd January

52°**

Friday 22nd December

Tuesday 2nd January

*Costcutter will reduce its opening hours from 17th December until close and from 2nd January to 8th January. The updated hours will be:
- Monday-Friday 8am-7pm
- Saturday and Sunday – 9am-6pm

**52° will be closed on Monday 18th December, and will reduce its opening hours until Friday. The updated hours will be:
- Tuesday-Thursday 9am-5pm
- Friday 9am-2pm

In any urgent case, please contact the University as our offices will be closed over the Christmas holidays.

 

 

Pryd yw ein siopau a bariau yn cau dros y 'Dolig?

 

Cau

Ail-agor

JC’s

Dydd Gwener 15fed Rhagfyr

Dydd Llun 8fed Ionawr

Root

Dydd Gwener 15fed Rhagfyr

Dydd Llun 8fed Ionawr

Fulton Outfitters

Dydd Gwener 15fed Rhagfyr

Dydd Llun 8fed Ionawr

Spar

Dydd Gwener 15fed Rhagfyr

Dydd Llun 8fed Ionawr

Y Siop Deithio

Dydd Mercher 20fed Rhagfyr

Dydd Llun 8fed Ionawr

Costcutter*

Dydd Iau 21ain Rhagfyr

Dydd Mawrth 2il Ionawr

52°**

Dydd Gwener 22ain Rhagfyr

Dydd Mawrth 2il Ionawr

*Bydd Costcutter yn lleihau ei oriau agor o 17eg Rhagfyr tan iddo gau, ac o 2il Ionawr tan 8fed Ionawr. Yr oriau newydd fydd:
- Dydd Llun-Dydd Gwener 8yb-7yp
- Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 9yb-6yp

**Bydd 52° ar gau ar Ddydd Llun 18fed Rhagfyr, ac yn lleihau ei oriau tan Ddydd Gwener. Yr oriau newydd fydd:
- Dydd Mawrth-Dydd Iau 9yb-5yp
- Dydd Gwener 9yb-2yp

Mewn achos pwysig, cysylltwch â'r Brifysgol. Bydd swyddfeydd Undeb y Myfyrwyr ar gau dros y gwyliau.