Varsity

Don't be a prat at Varsity

Varsity will return on April 25th for a day of sports, fun, and for many of you, alcohol. A whole load of students in one place cheering on the Green and White Army could get messy. But it doesn't have to.

Don't be a prat and ruin Varsity. It's quite easy really. Here are some tips:

1.     Hold off on the predrinks
It's a long day. The earlier you start, the drunker you'll be for the rugby. Do you really want to be the guy who can't remember who won?

2.     Drink loads of water

It's likely to be sunny and v hot, and combining alcohol with dehydration makes for an almighty hangover.

3.     Don't chuck your rubbish in the street

It's our chance to show Cardiff how amazing and pretty Swansea is. Don't ruin it. (Also, it makes you look like an idiot.)

4.     Don't try and sneak alcohol into the Varsity venues

It'll be taken off you when you're searched, you'll have wasted your money and it'll make you really angry.

5.     Don't get lost

If you're going for a wander, arrange to meet your mates somewhere. It can get kinda busy

6.     Eat

Again, it's a long day. Treat yo' self with a burger or a bag of chips to keep you going. The people that say 'eating is cheating' are usually the ones who make a fool out of themselves.

7.     Don't fight anyone

We all love a bit of healthy competition but getting into a punch-up will get you kicked out and you could get arrested. Not sound.

8.     Be cool
Just use your common sense. And if you get into any trouble, use the SafeZone app.

9.     Don't bring flares
They're expensive, they're messy and they'll get you kicked out.

10.     Get on the right bus
Check the time on your wristband. If you miss it, you miss the game.

11.     Make the most of the fanzone
Check the time on your wristband. If you miss it, you miss the game.

12.     HAVE FUN!

Only a prat wouldn't have fun at Varsity. Don't be a prat.

 

Grab your tickets at swanseasu.fatsoma.com while you can!

Paid â bod yn dwp yn Varsity

Bydd Varsity yn digwydd unwaith eto ar Ebrill 25ain am ddiwrnod o chwaraeon, hwyl, ac i nifer o fyfyrwyr, alcohol. Gall grwp mawr o fyfyrwyr yn cefnogi'r Fyddin Werdd a Gwyn mewn un lle godi twrw. Ond does dim rhaid iddo.

Paid â bod yn dwp a difetha Varsity. Mae'n hawdd. Dyma rai awgrymiadau: 

1.     Pwylla wrth yfed ymlaen llaw
Mae'n ddiwrnod hir. Os wyt ti'n dechrau'n gynnar, byddet ti'n fwy meddw yn gwylio'r rygbi, ac yn debygol o anghofio pwy enillodd y gêm.

2.     Yfa ddigon o ddwr

Mae'n debygol o fod yn braf ac yn boeth, ac mae cymysgu alcohol a dysychiad yn arwain at ben mawr MAWR.

3.     Paid â thaflu sbwriel yn y stryd

Dyma dy gyfle i ddangos Caerdydd pa mor hyfryd yw Abertawe. Paid â difetha'r peth – byddet ti'n edrych yn dwp.

4.     Paid â thrio mynd ag alcohol i'r cau a'r stadiwm
Bydd e'n cael ei dynnu oddi wrthot ti wrth fynd mewn i'r stadiwm, byddi di'n gwastraffu arian a byddi di'n grac.

5.     Paid â mynd ar goll

Os wyt ti'n mynd am dro, cytuna ar rywle i gwrdd â ffrindiau. Mae Varsity yn gallu bod yn brysur

6.     Bwyta

Eto, mae'n ddiwrnod hir. Dathla gyda byrgyr neu fag o sglodion. Mae'r bobl sy'n dweud bod bwyta yn twyllo fel arfer yn gwneud ffwl o'u hunain.

7.     Paid ag ymladd

Mae pawb yn mwynhau bach o gystadleuaeth ond bydd bwrw rhywun yn achosi ti'n cael dy arestio a cholli gweddill Varsity. Gwych...

8.     Bydd yn synhwyrol
Defnyddia dy synnwyr cyffredin. Ac os oes unrhyw drwbl, defnyddia ap SafeZone.

9.     Paid â defnyddio roced oleuo
Maen nhw'n ddrud, yn frwnt, ac eto, byddi di'n colli allan ar weddill y diwrnod.

10.     Dala'r bws cywir
Gwiria'r amser ar dy fand. Os wyt ti'n colli'r bws, byddi di'n colli'r gêm.

11.    Gwna'r mwyaf o'r ardal i gefnogwyr
 Bydd yr ardal i gefnogwyr yn Stadiwm Liberty yn gyffrous iawn cyn y gêm...

12.     MWYNHA!

Dim ond person twp fydd ddim yn mwynhau Varsity. Paid â bod yn dwp.

 

Pryna dy docyn ar swanseasu.fatsoma.com cyn iddynt werthu allan!