Education Officer 2017

Swansea University Students' Union is proud to announce that your next Education Officer will be Emily Rees. 

Emily Rees won the elections with 525 votes. 

Emily will join the rest of the Full-Time Officer team:

  • President - Chisomo Phiri
  • Sports Officer - Gwyn Aled
  • Societies and Services Officer - Chris Freestone
  • Welfare - Shona Johnson

The team will be kicking things off at the end of June - We can't wait!

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn falch o gyhoeddi mai eich Swyddog Addysg nesaf fydd Emily Rees.

Enillodd Emily Rees yr etholiadau gyda 525 o bleidleisiau.

Bydd Emily yn ymuno â phawb arall yn y tîm Swyddog Llawn Amser:

  • Llywydd - Chisomo Phiri
  • Swyddog Chwaraeon - Gwyb Aled
  • Swyddog Gwasanaethau a Chymdeithasau - Chris Freestone
  • Lles - Shona Johnson

Bydd y tîm yn dechrau ar ddiwedd mis Mehefin - rydym yn edrych ymlaen!