Autumn Elections Announced!

AUTUMN ELECTIONS 2020

OFFICIAL NOTICE: ELECTION ANNOUNCED

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that an election will be taking place to fill the following Part-Officer positions:

Commuter Students’ Officer

Postgraduate (Research) Officer

Postgraduate (Taught) Officer

Freshers’ Officer

LGBT + Open Officer (Singleton)

Students with Caring Responsibilities Officer

There will also be an election to select who will attend and represent Swansea University Students’ Union at the NUS National Conference (Monday 12th - Tuesday 13 April 2021) and NUS Wales Conference (Wednesday 3rd & Thursday 4th of March 2021).

The positions available are as follows:

NUS National Conference Delegate Positions

3 (Female) Delegate Positions Available

4 (Open) Delegate Positions Available

NUS Wales Conference Delegate Positions

3 (Open) Delegate Positions Available

Election Timetable

Nominations Open: Monday 21st September 2020 at 11:00 am

Nominations Close: Wednesday 7th October 2020 at 12 noon

Candidate Briefing: Wednesday 7th October 2020 after 15:00 pm (Compulsory for candidates)

Manifesto Deadline: Friday 9th October 2020 at 10:00 am

Voting Opens: 12th October 2020 at 12 noon

Voting Closes: 15th October 2020 at 12 noon

Results Announced: 16th October 2020

 

Alanna Taylor, Assistant Returning Officer 14th September 2020

 

Keep checking www.swansea-union.co.uk/voice for more information.

ETHOLIADAU HYDREF 2020

RHYBUDD SWYDDOGOL: CYHOEDDI ETHOLIAD

Mae hyn er mwyn hysbysebu holl aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe y bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r swyddi Rhan-amser canlynol:

Swyddogion Rhan-amser

Swyddog Myfyrwyr sy’n Cymudo

Swyddog Ôl-raddedig (Ymchwil)

Swyddog Ôl-raddedig (Addysgir)

Swyddog Myfyrwyr y Glas

Swyddog LHDT+ Agored (Singleton)

Swyddog Myfyrwyr â Chyfrifoldebau

Bydd etholiad i ddethol pwy fydd yn mynychu a chynrychioli Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM (Dydd Llun 12fed - Dydd Mawrth 13eg Ebrill 2021) a Chynhadledd UCM Cymru (Dydd Mercher 3ydd a Dydd Iau 4ydd Mawrth 2021).

Dyma’r rolau sydd ar gael:

Rolau Cynrychiolwyr Cynhadledd Genedlaethol UCM

3 rôl Cynrychiolydd benywaidd ar gael

4 rôl Cynrychiolydd agored ar gael

Rolau Cynrychiolwyr Cynhadledd UCM Cymru

3 rôl Cynrychiolydd agored ar gael

Amserlen yr Etholiad

Enwebiadau’n agor: Dydd Llun 21st Medi 2020 am 11am

Enwebiadau’n cau: Dydd Mercher 7th Hydref 2020 am 12pm

Briffio ymgeiswyr: Dydd Mercher 7th Hydref 2020 ar ôl 3pm (Hanfodol ar gyfer ymgeiswyr)

Dyddiau Cau Maniffestos: Dydd Gwener 9fed Hydref 2020 at 10yb

Pleidleisio’n Agor: Dydd Llun 12fed Hydref 2020 at 12pm

Pleidleisio’n Cau: Dydd Iau 15ed Hydref 2020 at 12pm

Cyhoeddiad Canlyniadau: 16eg Hydref 2020

 

Alanna Taylor, Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol

14eg Medi 2020

 

Ewch i www.swansea-union.co.uk/voice am ragor o wybodaeth.

 
Swansea University Students' Union