Election Winners

And the winner is...

After a whirlwind week of campaigning and a record breaking number of candidates, votes and voters, you've elected your new Full-time and Part-time Officers. They worked hard to secure your votes, and their manifestos are promising. We can't wait to see how they'll run the SU next year!

Here are the results in full:

 

 

  President

  Grace Hannaford

  Read her manifesto here

 

Full President votes breakdown:

 

 

  Education Officer

  Teresa 'Tee' Ogbekhiulu

  Read her manifesto here

 


 Full Education Officer votes breakdown:

 

 

  Societies and Services Officer
  Inês Teixeira-Dias

  Read her manifesto here

 

 

Full Societies and Services Officer breakdown:

 

 

 

 

  Sports Officer

  Ffion Davies

  Read her manifesto here

 Full Sports Officer votes breakdown:

 

 

  Welfare Officer
  Ana Guri

  Read her manifesto here

 

 

 Full Welfare Officer votes breakdown:

 

 

 

  Welsh Affairs Officer
  Megan Fflur Colbourne

  Read her manifesto here

 

 

 Full Welsh Affairs Officer votes breakdown:

 

 

Part-time Officers

(Left to Right)

BME Officer
Liza Leibowitz

Environment Officer
Georgia-Rose Williams

Ethics Officer
Charlie Wells

General Secretary
Joe Davern

International Officer
Maona Manyau

LGBT+ Officer (Bay)
Jade Easthope

LGBT+ Officer (Singleton)
Courtney Davies

Mental Health Awareness Officer
Lavinia Cramer

Students with Disabilities Officer
Quin Davies

Trans/Non-binary Awareness Officer
Rex Fox O'Loughlin

Women's Officer
Scarlett Ross

 All Referenda passed.

Congrats to all our candidates for all their hard work, and to all you lovely people for having your say and voting in the election.


A'r enillydd yw...

Ar ôl wythnos brysur o ymgyrchu a phleidleisio, a mwy o ymgeiswyr, pleidleisiau a phleidleiswyr nag erioed, rydych chi wedi ethol eich Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser newydd. Maen nhw wedi gweithio'n galed i gael eich pleidleisiau, ac mae eu maniffestos yn addawol. Rydyn ni'n awyddus i weld sut byddwn nhw'n cynnal UM y flwyddyn nesaf!

Dyma'r canlyniadau llawn:

  Llywydd

  Grace Hannaford

  Darllena ei maniffesto yma 

 

 

 Pleidleisiau llawn y Llywydd:

 

 

 

  Swyddog Addysg

  Teresa 'Tee' Ogbekhiulu

  Darllena ei maniffesto yma

 Pleidleisiau llawn y Swyddog Addysg:

 

 

 

  Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
 
Inês Teixeira-Dias

  Darllena ei maniffesto yma 

 

 Pleidleisiau llawn y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau:

 

 

     Swyddog Chwaraeon

  Ffion Davies

  Darllena ei maniffesto yma

 

 Pleidleisiau llawn y Swyddog Chwaraeon:

 

 

  Swyddog Lles
  Ana Guri

  Darllena ei maniffesto yma

 

 

 Pleidleisiau llawn y Swyddog Lles:

 

 

  Swyddog Materion Cymraeg
  Megan Fflur Colbourne

  Darllena ei maniffesto yma 

 

 Pleidleisiau llawn y Swyddog Materion Cymraeg:

 

 

 

Swyddogion Rhan-amser

(Chwith i dde)

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig
Liza Leibowitz

Swyddog yr Amgylchedd
Georgia-Rose Williams

Swyddog Moeseg
Charlie Wells

Ysgrifennydd Cyffredinol
Joe Davern

Swyddog Rhyngwladol
Maona Manyau

Swyddog LHDT+ (Bae)
Jade Easthope

Swyddog LHDT+ (Singleton)
Courtney Davies

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl
Lavinia Cramer

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
Quin Davies

Swyddog Ymwybyddiaeth Traws/Di-ddeuaidd
Rex Fox O'Loughlin

Swyddog Menywod
Scarlett Ross

Llongyfarchiadau i bob  ymgeisydd am eu gwaith caled, ac i chi gyd am ddweud eich dweud a phleidleisio yn ein hetholiadau.