Elections 2020 Results

The results are in! For the second-consecutive year, the Students’ Union will have an all-female Full-Time Officer team! We want to congratulate all the candidates and winners on a successful Elections period! In these Elections, we had 3,142 voters casting over 35,000 votes!

Let’s meet the winning candidates, first up Full-Time Officers:

 

 President – Ffion Davies

 Read her manifesto here.

 

 

 

 Welfare Officer - Liza Leibowitz

 Read her manifesto here

 

 

 

 

 Sports Officer - Georgia Smith

 Read her manifesto here.

 

 

 

 

 Welsh Affairs Officer - Katie Philips

 Read her manifesto here

 

 

 

 

 Societies and Services Officer - Georgia-Rose Gleeson

 Read her manifesto here.  

 

 

 

 Education Officer - Theresa Ogbekhiulu 

 Read her manifesto here

 

 

We’ve also elected a number of Part-Time Officers that will represent our diverse student body and work on campaigns over the course of next year. These are voluntary positions that are giving up their time to make University the best it can be for you.

Here are our Part-Time Officers for the next academic year:

BME Officer

Rodrigues Mbongompasi

Environment Officer
Cerys Maryan

Ethics Officer
Theo Feyerherm

General Secretary
Alpha Evans

International Officer
Comfort Obaje

LGBT+ Officer (Bay)
Alex West

LGBT+ Officer (Singleton)
Polly Thomas

Mature Students Officer

Elizabeth Sanders

Mental Health Awareness Officer
Ayshea Whitaker

Students with Disabilities Officer
Milles Singleton

Trans/Non-binary Awareness Officer
Vivienne Dodd

Women's Officer
Carys Jones

 

All Referenda passed.

Well done to all candidates! You should all be proud of the campaigns you ran. Thanks to everyone that voted!

Mae’r canlyniadau yma! Am yr ail dro yn olynol, mae tîm Swyddogion Llawn-amser Undeb y Myfyrwyr llawn merched! Rydyn ni am longyfarch yr holl ymgeiswyr ac enillwyr ar gyfnod Etholiadau llwyddiannus! Yn yr Etholiadau, roedd 3,142 o bleidleiswyr a dros 35,000 o bleidleisiau!

Gadewch i ni gwrdd â’r ymgeiswyr llwyddiannus, yn gyntaf oll - y Swyddogion Llawn-amser:

 
 Llwydd - Ffion Davies
 
 Darllena ei maniffesto yma.
 
 
 
 
 
 
 Swyddog Lles - Liza Leibowitz 
 Darllena ei maniffesto yma
 
 
 
 
 
 
 
 Swyddog Chwaraeon - Georgia Smith 
 Darllena ei maniffesto yma
 
 
 
 
 
 
 
 Swyddog Materion Cymraeg - Katie Philips 
 Darllena ei maniffesto yma
 
 
 
 
 
 
 
 Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau - Georgia-Rose Gleeson 
 Darllena ei maniffesto yma
 
 
 
 
 

 Swyddog Addysg - Theresa Ogbekhiulu

 Darellena ei maniffesto yma

 

 

Rydym hefyd wedi ethol nifer o Swyddogion Rhan-amser fydd yn cynrychioli'r gymuned myfyriwr a rhedeg ymgyrchoedd dros y flwyddyn academaidd i ddod. Mae’r rolau’n wirfoddol ac mae’r unigolion yma’n gwirfoddoli ei amser i wneud eich profiad Prifysgol chi'r gorau allai fod.

Dyma ein Swyddogion Rhan amser i’r flwyddyn academaidd 2020-21:

Swyddog BME
Rodrigues Mbongompasi

Swyddog yr Amgylchedd
Cerys Maryan

Swyddog Moeseg
Theo Feyerherm

Ysgrifennydd Cyffredinol
Alpha Evans

Swyddog Rhyngwladol
Comfort Obaje

Swyddog LHDT+ (Bay)
Alex West

Swyddog LHDT+ (Singleton)
Polly Thomas

Swyddog Myfyriwr Aeddfed

Elizabeth Sanders

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Ayshea Whitaker

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
Milles Singleton

Swyddog Ymwybyddiaeth Traws/Di-deuaidd
Vivienne Dodd

Swyddog Menwyod
Carys Jones

Pasiwyd pob refferenda.

Llongyfarchiadau i bob ymgeisydd! Dylech chi gyd fod yn falch o’ch ymgyrchoedd. Diolch i bawb a bleidleisiodd!

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)