Elections Candidates 2018

And your candidates are…

Nominations for our 2018 Elections are officially closed, so here are the candidates hoping to win your votes and become next year’s Full-time and Part-time Union Officers: 

Full-time Officers

President
Mr HUGH KOCAN
Mr PETER D'ROZARIO
GWYN ALED
Miss BRONWYN SATTERLY

 

Education Officer
CHLOE HUTCHINSON
Mr ADAM POWELL
ASH HOLLOWAY
Miss RACHEL PAMBIANCHI
Mr TOMOS WATSON 

 

Societies and Services Officer
Mr JOHN FISH
Mr CHRISTOPHER FREESTONE
Mr JOSHUA LITTLE
Miss GEORGI ANDREW
Miss CHARLOTTE SLOAN


Sports Officer
Miss LUANNE (Lulu) THORNTON

Miss SOPHIE HARGREAVES

JAMES MAXWELL

 
Welfare Officer
Miss EMILY MAYBANKS

Mx CIARAN CAPLE-WILLIAMS

Miss CHLOE MORGAN

MRS SHARON SILVESTER-HUGHES

Miss GRACE HANNAFORD


Part-time Officers 

Black and Minority Ethnic Officer
Mr TRAVIS BROWN
Mr TULANI DARIO MLAMBO


Environment Officer
JAMES WOOD
Mr KALOYAN ANGELOV
Miss ALEXIS CIUNEK
ELEANOR BEAN
ANA GURI
ELLIOTT GALVIN


Ethics Officer
Miss SHIN YIE MON


General Secretary

Mr HARVEY MCCABE

HARRI EVANS-MASON

 

International Students’ Officer
Mr MARCELO REKA

 

LGBT+ (Open) Officer
SAM MANN

Mx JAMIE GODDARD

 

Mature Students’ Officer

MRS SAIRA JAWAID
Mr DAVID CLARK

 

Mental Health Awareness Officer
ADAM DAVIES
Miss GRETA VAICIUNAITE
Mr NATHAN BURKE

 

Students with Disabilities Officer
Miss JASMINE FULCHERSwyddog yr Iaith Gymraeg (Welsh Language Officer)
Miss ELYSIA CARTWRIGHT

Miss REBECCA MARTIN

 

Women’s Officer
Miss LUCIA VAZQUEZ VAQUERO

Miss BARBARA MAJEWSKA

Miss ASHLEIGH WARNER

 

Voting will be open between 12th – 16th March and it’s your chance to have your say on who runs the Union. Come and question the FTO candidates at our Welfare and Education Hustings on 7th March & the Sports, Societies & Services and President Hustings on 8th March, and look out for them campaigning. #MakeYourMark

 

Eich ymgeiswyr yw...

Mae enwebiadau ar gyfer Etholiadau 2018 ar gau, felly dyma’r ymgeiswyr sy’n gobeithio ennill eich pleidleisiau i fod yn Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser yr Undeb:

Swyddogion Llawn-amser

Llywydd
Mr HUGH KOCAN
Mr PETER D'ROZARIO
GWYN ALED
Miss BRONWYN SATTERLY

 

Swyddog Addysg
CHLOE HUTCHINSON
Mr ADAM POWELL
ASH HOLLOWAY
Miss RACHEL PAMBIANCHI
Mr TOMOS WATSON 

 

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
Mr JOHN FISH
Mr CHRISTOPHER FREESTONE
Mr JOSHUA LITTLE
Miss GEORGI ANDREW
Miss CHARLOTTE SLOAN


Swyddog Chwaraeon
Miss LUANNE (Lulu) THORNTON

Miss SOPHIE HARGREAVES

JAMES MAXWELL

 
Swyddog Lles
Miss EMILY MAYBANKS

Mx CIARAN CAPLE-WILLIAMS

Miss CHLOE MORGAN

MRS SHARON SILVESTER-HUGHES

Miss GRACE HANNAFORD


Swyddogion Rhan-amser 

Swyddog Myfyrwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig
Mr TRAVIS BROWN
Mr TULANI DARIO MLAMBO


Swyddog yr Amgylchedd
JAMES WOOD
Mr KALOYAN ANGELOV
Miss ALEXIS CIUNEK
ELEANOR BEAN
ANA GURI
ELLIOTT GALVIN


Swyddog Moeseg
Miss SHIN YIE MON


Ysgrifennydd Cyffredinol

Mr HARVEY MCCABE

HARRI EVANS-MASON

 

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol
Mr MARCELO REKA

 

Swyddog LHDT+ (Agored)
SAM MANN

Mx JAMIE GODDARD

 

Swyddog Myfyrwyr Hyn

MRS SAIRA JAWAID
Mr DAVID CLARK

 

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddyliol
ADAM DAVIES
Miss GRETA VAICIUNAITE
Mr NATHAN BURKE

 

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
Miss JASMINE FULCHERSwyddog yr Iaith Gymraeg
Miss ELYSIA CARTWRIGHT

Miss REBECCA MARTIN

 

Swyddog Menywod
Miss LUCIA VAZQUEZ VAQUERO

Miss BARBARA MAJEWSKA

Miss ASHLEIGH WARNER

 

Bydd pleidleisio ar agor rhwng 12fed a 16eg Mawrth a dyna'ch cyfle chi i ddweud eich dweud am bwy sy'n cynnal yr Unde. Dewch i gwestiynau'r ymgeiswyr SLlA yn ein Hustings Swyddogion Lles ac Addysg ar 7fed Mawrth a Hustings Swyddogion Chwaraeon, Cymdeithasau a Gwasanaethau a'r Llywydd ar 8fed Mawrth, a edrychwch amdanynt yn ymgyrchu. #MakeYourMark

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)