Eventerprise

Eventerprise

Got an idea for an event, but not enough money or resources to actually go through with it?

We're looking for budding entrepreneurs and event planners to organise an event for students, and we'll fund and organise the winning event AND give the winners a £500 cash prize!

Sound too good to be true? It's not.

Start working on your business plans over the next couple of months, then come to our workshop during Give it a Go Week where our team will run you through any last minute questions you might have. Make sure you submit your plans before midnight on Sunday 3rd of February to be in with a chance of winning!

 

If you have any questions, drop an email to unioncollective@swansea-union.co.uk

Eventerprise

Oes gen ti syniad am ddigwyddiad, ond dim digon o arian nac adnoddau i'w gynnal?

Rydyn ni'n chwilio am fentrwyr a chynllunwyr digwyddiadau i drefnu digwyddiad i fyfyrwyr, a byddwn ni'n ariannu'r digwyddiad gorau A rhoi £500 i'r enillwyr!

Swnio'n rhy dda i fod yn wir? Dyw e ddim.

Dechreua weithio ar gunllun busnes dros y misoedd nesaf, a dere i'n gweithdy yn ystod wythnos Rho Gynnig Arni a bydd ein tîm yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gen ti. Rhaid cyflwyno dy syniad cyn canolnos ar Ddydd Sul 3ydd Chwefror i allu ennill!

Os oes gen ti unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, anfona ebost at unioncollective@swansea-union.co.uk