Free Online Mental Health Support

Free online mental health support and courses for Swansea University students

Togetherall is an award-winning online digital mental health support service which is now available to Swansea University students free, online and 24/7. 

Togetherall provides an anonymous online community as well as access to useful resources and tailored self-help courses covering topics such as anxiety, stress, sleep, weight management, depression and many more. Togetherall is monitored by professionally trained Wall Guides to ensure safety and anonymity so you can express yourself freely and openly.

To access Togetherall please visit https://account.v2.togetherall.com/register and register for free using your university email address. 

Cyrsiau cymorth iechyd meddwl ar-lein am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mae Togetherall yn wasanaeth cymorth iechyd meddwl digidol ar-lein arobryn sydd bellach ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar-lein, 24/7. 

Mae Togetherall yn darparu cymuned ar-lein ddienw yn ogystal â mynediad at adnoddau defnyddiol a chyrsiau hunan-gymorth pwrpasol sy’n cynnwys pynciau megis gorbryder, straen, cwsg, rheoli pwysau, iselder, a llawer mwy. Caiff Togetherall ei fonitro gan Wall Guides sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol er mwyn sicrhau diogelwch ac anhysbysrwydd fel y gallwch chi fynegi eich hun yn rhydd ac yn agored.

I gael mynediad at Togetherall, ewch i https://account.v2.togetherall.com/register a chofrestrwch am ddim gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost y Brifysgol. 

 
Swansea University Students' Union