Full Officer Team

#SquadGoals – The team that has your back

You, the students of Swansea have spoken! Your team of Officer and Delegates for this academic year have been elected and the team is officially complete. These guys are responsible for representing you, making sure your voice is heard at every level in the University.

So, without further ado, here they are:

Full-Time Officers

President
 Chisomo Phiri
 Chisomo.Phiri@swansea-union.co.uk

Societies and Services Officer
 Chris Freestone
 Chris.Freestone@swansea-union.co.uk

Welfare Officer
 Shona Johnson
 Shona.Johnson@swansea-union.co.uk

 Sports Officer
 Gwyn Aled Rennolf
 Gwyn.Aled@swansea-union.co.uk

Education Officer
 Emily Rees
 Emily.Rees@swansea-union.co.uk

 


Part-Time Officers

 General Secretary
 Matt Pilot
 gensec@swansea-union.co.uk

 Environment Officer
 Omar Mendy
 environmentofficer@swansea-union.co.uk

 International Students Officer
 Charmaine Yip
 internationalofficer@swansea-union.co.uk

 Ethics Officer
 Josh Brooks
 ethicsofficer@swansea-union.co.uk

 Part-Time Students Officer
 Pauline Gleed
 parttimestudentsofficer@swansea-union.co.uk

 Postgraduate Taught Officer
 Catherine Jones
 pgtofficer@swansea-union.co.uk

Freshers' Officer
 Harri Evans-Mason
 fresherofficer@swansea-union.co.uk

 Postgraduate Research Officer
 Ahmad Ojra
 pgrofficer@swansea-union.co.uk

 Students with Disabilities Officer
 Chloe Morgan
 disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk

 Mental Health Awareness Officer
 Sian Slack
 mentalhealthofficer@swansea-union.co.uk

Welsh Affairs Officer
 Tomos Watson
 welshaffairsofficer@swansea-union.co.uk

Women's Officer
 Alex Alderson
 womensofficer@swansea-union.co.uk

LGBT+ Officer (Woman)
 Mica Culleton
 lgbtpluswomensofficer@swansea-union.co.uk

LGBT+ Officer (Open Place)
 Joe Davern
 LGBTplusopenofficer@swansea-union.co.uk

 BME (Black and Minority Ethnic) Officer
 Fardowsa Ali
 bmeofficer@swansea-union.co.uk

 

 

 

NUS Wales Delegates

1. Shona Johnson (Women's Place)

2. Fardowsa Ali (Women's Place)

3. Ulysses Jones

4. Chisomo Phiri

 

NUS UK Delegates

1. Chisomo Phiri (Women's Place)

2. Fardowsa Ali (Women's Place)

3. Ulysses Jones

4. Ross McKendrick

5. Chris Freestone

#SquadGoals – Y tîm sy’n cynrychioli chi

Rydych chi, myfyrwyr Abertawe, wedi penderfynu! Mae eich Swyddogion a Chynrychiolwyr ar gyfer y flwyddyn acamdemaidd hon wedi cael eu henwebu ac mae’r tîm wedi’i gwblhau. Mae’r bobl hyn yn gyfrifol dros gynrychioli chi, gan sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed ar bob level ar draws y Brifysgol.

Felly, heb ragor o lol, dyma nhw:

Swyddogion Llawn-Amser

Llywydd
 Chisomo Phiri
 Chisomo.Phiri@swansea-union.co.uk

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
 Chris Freestone
 Chris.Freestone@swansea-union.co.uk

Swyddog Lles
 Shona Johnson
 Shona.Johnson@swansea-union.co.uk

 Swyddog Chwaraeon
 Gwyn Aled Rennolf
 Gwyn.Aled@swansea-union.co.uk

Swyddog Addysg
 Emily Rees
 Emily.Rees@swansea-union.co.uk

 


Swyddogion Rhan-Amser

 Ysgrifennydd Cyffredinol
 Matt Pilot
 gensec@swansea-union.co.uk

 Swyddog yr Amgylchedd
 Omar Mendy
 environmentofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol
 Charmaine Yip
 internationalofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Moeseg
 Josh Brooks
 ethicsofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr Rhan-Amser
 Pauline Gleed
 parttimestudentsofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir
 Catherine Jones
 pgtofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr Glas
 Harri Evans-Mason
 fresherofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig trwy Ymchwil
 Ahmad Ojra
 pgrofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
 Chloe Morgan
 disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddyliol
 Sian Slack
 mentalhealthofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Materion Cymraeg
 Tomos Watson
 welshaffairsofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Menywod
 Alex Alderson
 womensofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog LHDT+ (Menyw)
 Mica Culleton
 lgbtpluswomensofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog LHDT+ (Lle Agored)
 Joe Davern
 LGBTplusopenofficer@swansea-union.co.uk

 Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig
 Fardowsa Ali
 bmeofficer@swansea-union.co.uk

 

 

 

Cynrychiolwyr UCM Cymru

1. Shona Johnson (Menwy)

2. Fardowsa Ali (Menyw)

3. Ulysses Jones

4. Chisomo Phiri

 

Cynrychiolwyr UCM y DU

1. Chisomo Phiri (Menyw)

2. Fardowsa Ali (Menyw)

3. Ulysses Jones

4. Ross McKendrick

5. Chris Freestone