#GenerationVote

#GenerationVote

We asked 8 Swansea students and Students' Union staff members why they think it's important for you to register to vote! Here's what they said:

Gofynnom 8 fyfyrwyr Abertawe ac aelodau o staff UM ar pam eu bod yn meddwl ei bod yn bwysig i chi gofrestru i bleidleisio! Dyma'r hyn a ddywedodd eu bod yn:

www.gov.uk/register-to-vote