Graduation Ball

Graduation Ball

Calling all graduates! We cordially invite you to Swansea University's Graduation Ball 2019 on July 24th.

As the academic year comes to an end, we'll start to look back on all of your achievements during your time at Swansea. Every night out you've been on, every exam you've endured, every person you've met and every time your shoes have stuck to the floor in Tooters these all deserve to be celebrated, so let's do it in style.

We are going to transform Fulton House into a stunning ballroom with incredible live music, professional performers, photographers and an amazing drink selection. Your night will begin with a classy drinks reception and end as the most memorable finale to your Swansea story. You are guaranteed an amazing night!

Don't forget to keep a look out for all the other surprises we have in store for you on the night to ensure you have the send-off you deserve. There's no reason to miss out on one of our biggest sell-out events of the year.

Tickets here.

Y Ddawns Raddio

Yn galw ar raddedigion! Rydyn ni'n eich gwahodd chi i Ddawns Raddio Prifysgol Abertawe ar Orffennaf 24ain.

Wrth i'r flwyddyn academaidd ddod i ddiwedd, byddwn ni'n dechrau edrych yn ôl ar eich holl lwyddyiannau yn ystod eich amser yma yn Abertawe. Pob noson allan, pob arholiad, pob ffrind a phob tro i'ch esgidiau mynd yn sownd i lawr Tooters. Mae pob un yn haeddu dathliad, gadewch i ni helpu.

Byddwn ni'n trawsffurio Ty Fulton i Neuadd Ddawnsio hyfryd gyda cherddoriaeth fyw wych, perfformwyr proffesiynol, ffotograffwyr a detholiad o ddiodydd gwych. Bydd y noson yn dechrau gyda derbynfa a diodydd a gorffen gyda noson bythgofiadwy o Abertawe. Mae'r noson yn mynd i bod yn anhygoel.

Peidiwch ag anghogio i gadw llygad am yr holl wobrwyon eraill sydd ar gael ar y noson i sirchrau eich bod chi'n mwynhau'r parti yr ydych chi'n eu haeddu. Does dim rheswm i golli allan ar un o'r digwyddiadau mwyaf y blwyddyn (sydd wastad yn gwerthu allan).

Tocynnau yma.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)