HSV Spar

Hendrefoelan Spar Update 

The end of an era…

After over 20 years as the handy one-stop shop in Hendrefolean, we are sadly waving goodbye to our Spar store. 

It’s okay - we’ve had a good run… and that’s all down to everyone who has supported us through the years.

 But we also have to mention our amazing staff who’ve worked super hard helping you.

The store will be open until 14th June so you can still pop in and grab your essentials until then!

Diweddariad ar Spar Hendrefoelan

Diwedd oes…

Ar ôl 20 mlynedd o fod yn siop defnyddiol yn Hendrefolean, yn anffodus, rydyn ni’n dweud hwyl fawr i’n siop Spar.

Mae’n iawn – rydyn ni wedi mwynhau... ac mae hynny’n ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi ni drwy’r blynyddoedd.

Ac mae rhaid i ni gofio ein staff arbennig sydd wedi gweithio’n galed iawn i helpu’r myfyrwyr.

Bydd y siop ar agor tan 14th Mehefin felly sicrha dy fod di’n dod heibio i brynu beth bynnag sydd ei angen tan hynny!