Halloween

There’s more to Swansea than meets the eye! Check out it’s 6 most spooky places this Halloween…

 1. Swansea Castle


  Photo: Tripadvisor
  According to local legend, Wind Street’s castle is connected to Oystermouth Castle by an underwater tunnel. It's long since been closed off, but a mysterious woman in blue robes still roams the grounds. Keep an eye out on Wednesday night…
   

 2. Grand Theatre


  Photo: Tripadvisor
  Swansea’s famous Grand Theatre is said to be haunted by an actress called Jenny who leaves a lingering smell of violets. Jenny died on the Titanic after performing at the Grand in 1912, but can’t bear to leave Swansea for good.
   

 3. Oystermouth CastlePhoto: Castles of Wales
  Oystermouth Castle in Mumbles is supposedly haunted by a woman in white, crying and bleeding after being whipped to death by one of the early Lords of Gower. Ouch.
   
 4. Pennard Castle
  Photo: Castles of Wales
  Apparently, Gwrach y Rhibyn (Welsh Banshee) can be heard crying on the castle grounds, and it’s said that anyone who spends the night at the castle, won’t wake to see the dawn…

   
 5. Swansea MuseumPhoto: Swansea City Centre
  It’s said that a hooded man who died on Swansea Museum’s floating exhibit, the lightship Helswick, haunts visitors on the stairs. Fancy your chances?

   
 6. Rhossili Bay Photo: Tripadvisor
  One of Britain’s Best Beaches (thanks, TripAdvisor!), Rhossili Bay, is rumoured to be a hotspot of paranormal activity. Look out for Rev John Lucas galloping across the sand on his horse, or Squire Mansell searching for buried gold. Don’t go alone if you’re easily spooked!

Mae mwy i Abertawe nag sy’n ymddangos! Gan fod Nos Galan Gaeaf yn agosáu, dyma’r llefydd mwyaf dychrynllyd yr ardal…

 1. Castell Abertawe


  Llun: Tripadvisor
  Yn ôl yr hanes, mae castell Wind Street wedi cysylltu â Chastell Ystumllwynarth drwy dwnnel dan y môr, sydd wedi’i gau ers blynyddoedd maeth. Ond, mae menyw ddirgel mewn dillad glas yn crwydro’r castell. Cadwch lygad ar nos Fercher…

 2. Theatr y Grand


  Llun: Tripadvisor
  Dywedir bod ysbryd actores o’r enw Jenny yn aros yn Theatr Grand enwog Abertawe a bod arogl fioledau’n ei dilyn hi. Bu farw Jenny ar y Titanic ar ôl perfformio yn y Grand yn 1912, ac mae ei henaid wedi aros yn Abertawe.

 3. Castell YstumllwynarthLlun: Castles of Wales
  Mae’n debyg bod menyw mewn dillad gwyn yn cerdded o gwmpas Castell Ystumllwynarth yn y Mwmbwls. Mae hi’n crio ac yn gwaedu ar ôl cael ei chwipio gan Arglwydd y Gwyr a marw. Ydych chi’n ddigon dewr i chwilio am ysbryd y carcharor dirgel?
   
 4. Castell Pennard
  Llun: Castles of Wales
  Yn ôl pob sôn, mae Gwrach y Rhibyn yn crio yn y castell, a dywedir bod neb sy’n treulio noson yn y castell yn deffro i weld y bore…
   
 5. Amgueddfa AbertaweLlun: Swansea City Centre
  Yn ôl yr hanes, mae dyn cycyllog a fu farw ar gwch Amgueddfa Abertawe, yr Helswick, yn dal i gerdded ar hyd y grisiau. Ffansïo’ch lwc?
   
 6. Bae Rhosili Llun: Tripadvisor
  Dywedir bod un o draethau gorau Cymru (diolch, TripAdvisor), Bae Rhosili yn fan prysur i fwganod. Edrycha allan am Y Parchedig John Lucas ar gefn ei geffyl neu Sgweier Mansell yn chwilio am aur yn y tywod. Peidiwch â mynd ar eich pen eich hun os ydych chi’n codi ofn yn hawdd!