Hate Crime Reporting Portal

It has been reported that there has been a rise in hate crimes directed towards Asian members of society over the course of the last year.

We have a zero-tolerance policy towards any form of racism in our University community and would like to remind all students that if you feel that you have been subjected to a hate crime, you can report it through this portal and our team of dedicated advisors at the Advice and Support Centre will help.

You can access the portal here.

If you need to contact our Advice and Support Centre, you can do so via advice@swansea-union.co.uk or calling 01792 295 821.

Adroddwyd y bu cynnydd mewn troseddau casineb a gyfeiriwyd at aelodau Asiaidd y gymdeithas yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae gennym bolisi dim goddefgarwch tuag at unrhyw fath o hiliaeth yng nghymuned ein Prifysgol a hoffem atgoffa pob myfyriwr, os ydych chi'n teimlo eich bod wedi dioddef o drosedd casineb, gallwch ei adrodd trwy'r porth hwn a bydd ein tîm o gynghorwyr ymroddedig yn y Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth yn helpu.

Gallwch gyrchu'r porth yma.

Os oes angen i chi gysylltu â'n Canolfan Gyngor a Chefnogaeth, gallwch wneud hynny trwy ebostio advice@swansea-union.co.uk neu ffonio 01792 295 821.

 
Swansea University Students' Union