Holocaust Memorial Day 2018

Holocaust Memorial Day 2018

 

To mark Holocaust Memorial Day, President Chisomo Phiri and Societies and Services Officer Chris Freestone have made a video highlighting the importance of this event. 

This year's theme is titled: The Power of Words and aims to highlight the the impact that words had in the Holocaust and subsequent genocides.

The words that we see and hear all around us today – in newspapers, online, in conversations – the words that we choose to use, all have an impact upon us and those around us.

Watch the video to find out more.

 

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018

Ar Ddiwrnod Coffa'r Holocaust, mae Llywydd Chisomo Phiri a Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau Chris Freestone wedi creu fideo i sôn am bwysigrwydd y digwyddiad.

Thema eleni yw Pwer Geiriau ac mae'n bwriadu amlygu effaith geiriau yn yr Holocaust a hil-laddiadau eraill. Mae'r geiriau sy'n cael eu gweld a'u clywed o'n cwmpas heddiw - mewn papurau newydd, arlein, mewn sgyrsiau - y geiriau rydym ni'n eu dewis yn cael effaith arnom ni a phobl o'n cwmpas.

Mae rhagor o wybodaeth yn y fideo.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)