LGBT+ History Month

LGBT+ History Month 2019

This LGBT+ History Month, we've got a whole load of exciting events lined up for you!

*Rainbow Grow*
12-2pm, Mon 11th Feb - Engineering Central, Bay
12-2pm, Mon 18th Feb - Fulton House, Singleton
Join us as we plant rainbow shards to grow some wonderful colourful plants and talk about all things LGBT+. Plus, it's entirely free.

*Icons and Allies Exhibition*
Thurs 14th-Mon 18th Feb - Bay Campus Library
Mon 18th Feb - Sun 24th Feb - Taliesin, Singleton
Drop in and take a look at some fantastic icons and allies with in the LGBT+ community in Wales and learn about all the things they've achieved.

*Tooters Special*
10pm, Friday 15th Feb - Rebound, Singleton
You guessed it. Tooters as you know it is being taken over by rainbows. Wear your most colourful outfit and celebrate the month!

*Faith and Sexuality Discussion*
6pm, Tuesday 19th Feb - Taliesin
Pro- Vice Chancellor, Martin Stringer, will be giving a talk about faith and sexuality at this free event.

*Open Mic Night*
8pm, Thursday 21st Feb - JCs, Singleton
Come and read poetry, sing, tell jokes and discuss your experiences in a relaxed atmosphere. Or if you'd prefer, just come and listen!

*SUSU Pride*
2-5pm, Friday 22nd Feb - JCs
Local politicians and LGBT+ activists will be talking on a discussion panel and answering any of your questions.

*SUSU Pride Presents: Bingo Lingo*
8pm, Friday 22nd Feb - Fulton House Refectory
Bingo Lingo is BACK! Think great music, lots of dancing, and some whacky prizes.

 

Mis Hanes LHDT+ 2019

Dros Fis Hanes LHDT+, mae gennym ni lwyth o ddigwyddiadau cyffrous wedi'u trefnu!


*Rainbow Grow*
12-2pm, Llun 11eg Chwefror - Adeilad Canolog Peirianneg, Bae
12-2pm, Llun 18fed Chwefror - T
y Fulton, Singleton
Ymuna â ni wrth i ni blannu planhigion lliwgar gwych a thrafod am bethau sy'n effeithio ar y gymuned LHDT+. Mae'r holl beth am ddim!

*Icons and Allies Exhibition*
Iau 14eg-Llun 18fed Chwefror - Llyfrgell Campws y Bae
Llun 18fed Chwefror - Sul 24ain Chwefror - Taliesin, Singleton
Dere mewn i edrych ar eiconau gwych o fewn y gymuned LHDT+ yng Nghymru a dysgu am y pethau maen nhw wedi llwyddo i'w gwneud.


*Tooters Arbennig*
10pm, Gwe 15fed Chwefror - Rebound, Singleton
Bydd enfys yn cymryd dros y Tooters arferol. Gwisga ddillad lliwgar a dere i ddathlu'r mis!


*Trafodaeth Ffydd a Rhywioldeb*
6pm, Dydd Mawrth 19eg Chwefror - Taliesin
Bydd Dirprwy Is-Ganghellor Martin Stringer yn trafod ffydd a rhywioldeb yn y digwyddiad am ddim.


*Open Mic Night*
8pm, Iau 21ain Chwefror - JCs, Singleton
Dere i ddarllen barddoniaeth, canu a thrafod dy brofiadau mewn amgylchedd hamddenol. Os oes gwell gennyt ti, dere i wrando a mwynhau!


*SUSU Pride*
2-5pm, Gwe 22ain Chwefror - JCs
Bydd gwleidyddion a gweithredwyr LHDT+ lleol yn trafod ar banel ac ateb unrhyw gwestiynau.


*SUSU Pride yn Cyflwyno: Bingo Lingo*
8pm, Gwe 22ain Chwefror - Ffreutur T
y Fulton
Mae Bingo Lingo yn ôl! Bydd cerddoriaeth dda, llwyth o ddawnsio a gwobrwyon arbennig.