#LoveSUSU Success

#LoveSUSU Success!

On Friday, as NUS celebrate the work the SUs do across the country, we celebrated all the things we do for you! And because you’re all so amazing, you got involved too.

We gave away Welsh cakes with every hot drink, as well as 2 tickets to Paris, a Varsity package, 100 free coffees and a term pass to Tooters. Don’t say we never give you anything…

We told you some impressive facts about SUSU:

And your response was overwhelming! Here are some of our faves...

 

Once again, thanks for your support, keep loving SUSU!

Llwyddiant #LoveSUSU!

Ar Ddydd Gwener, dathlodd UCM waith Undebau Myfyrwyr ledled y wlad, felly dathlon ni popeth ry' ni'n 'neud i chi! A gan fod chi gyd mor wych, cymeroch chi ran hefyd.

Rhoddon ni bicau ar a maen am didm gyda phob diod poeth, yn ogystal â 2 docyn i Baris, pecyn Varsity, 100 coffi a thocyn i Tooters am holl dymor. Peidiwch â dweud bo' ni'n 'neud dim i chi...

Rhannon ni ystadegau nodedig:

Ac roedd eich ymateb yn wych! Dyma rai o'n fferfrynau...

 

Unwaith eto, diolch am eich cymorth!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)