Your New Officers

And the winner is...

After a whirlwind week of campaigning and voting, you've elected your new Full-time and Part-time Officers. They worked hard to secure your votes, and their manifestos are promising. We can't wait to see how they'll run the SU next year!

 

Here are the results in full:

 

 

  President

  Gwyn Aled

  Read his manifesto here

 

 

 

 

The results were:

 

 

 

 

  Education Officer

  Chloe Hutchinson

  Read her manifesto here

 


 

The results were:

 

 

 

 

 

  Societies and Services Officer
  Chris Freestone

  Read his manifesto here

 

 

The results were:

 

 

 

 

 

 

  Sports Officer

  Sophie Hargreaves

  Read her manifesto here

 

 

 

The results were:

 

 

 

 

 

  Welfare Officer
  Grace Hannaford

  Read her manifesto here

 

The results were:

 

 

 

Part-time Officers

(Left to Right)

Women's

Lucia Vazquez Vaquero

LGBT+ Open Place

Sam Mann

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Rebecca Martin

General Secretary

Harri-Evans-Mason

Environment

Anna Guri

BME

Travis Brown

International

Marcelo Reka

Students with Disabilities

Jasmine Fulcher

Mental Health Awareness

Greta Vaiciunaite

Mature Students

Saira Jawaid

 

All Referenda passed.

 

Congrats to all our candidates for all their hard work, and to all you lovely people for having your say and voting in our elections.


A'r enillydd yw...

Ar ôl wythnos brysur o ymgyrchu a phleidleisio, rydych chi wedi ethol eich Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser newydd. Maen nhw wedi gweithio'n galed i gael eich pleidleisiau, ac mae eu maniffestos yn addawol. Rydyn ni'n awyddus i weld sut byddwn nhw'n cynnal UM y flwyddyn nesaf!

Dyma'r canlyniadau llawn:

 

 

  Llywydd

  Gwyn Aled

  Darllena ei faniffesto yma

 

 

 

 

Dyma'r canlyniadau:

 

 

 

 

  Swyddog Addysg

  Chloe Hutchinson

  Darllena ei maniffesto yma

 


 

Dyma'r canlyniadau:

 

 

 

 

  Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
  Chris Freestone

  Darllena ei faniffesto yma

 

 

Dyma'r canlyniadau:

 

 

 

 

  Swyddog Chwaraeon

  Sophie Hargreaves

  Darllena ei maniffesto yma

 

 

 

Dyma'r canlyniadau:

 

 

 

  Swyddog Lles
  Grace Hannaford

  Darllena ei maniffesto yma

 

Dyma'r canlyniadau:

 

Swyddogion Rhan-amser

(Chwith i dde)

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig

Travis Brown

Swyddog yr Amgylchedd

Anna Guri

Ysgrifennydd Cyffredinol

Harri Evans-Mason

Swyddog Rhyngwladol

Marcelo Reka

Swyddog LHDT+ Agored

Sam Mann

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Saira Jawaid

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddyliol

Greta Vaiciunaite

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Jasmine Fulcher

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Rebecca Martin

Swyddog Menywod

Lucia Vazquez Vaquero

 

Llongyfarchiadau i bob  ymgeisydd am eu gwaith caled, ac i chi gyd am ddweud eich dweud a phleidleisio yn ein hetholiadau.