Movember

Movember

This November, we are supporting Movember to help tackle prostate cancer, testicular cancer, mental health & suicide prevention.

Join us in various events throughout the month to raise awareness & funds for the Movember charity.

What's on...

Wednesday 30th October - Shave-down. Rebound, Singleton Campus

Thursday 31st October - Shave-down. SU Building, Bay

Saturday 2nd November - Tries, Tea & Tash Up. JCs Bar, Singleton Campus

Wednesday 6th November - Swansea V Cardiff. St Helen's Rugby Football Club

Tuesday 12th November -  Suicide Prevention Training. Keir Hardie, Singleton Campus

Thursday 14th November - Step Brothers Movie Night. Tafarn Tawe, Bay Campus

Saturday 24th November - Quiz Night. JCs and Tafarn Tawe

Saturday 30th November - MO'BALL. Fulton House, Singleton Campus

If you want to get involved with fundraising, find out more here.

Y mis Tachwedd hwn, rydyn ni'n cefnogi Movember i helpu i fynd i’r afael â chanser y brostad, canser y ceilliau, iechyd meddwl ac atal hunanladdiad.
 
Ymunwch â ni mewn amryw o ddigwyddiadau trwy gydol y mis i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer elusen Movember.
 
Beth sy'n digwydd...
 
Dydd Mercher 30ain Hydref - Shave-down. Rebound, Campws Singleton
 
Dydd Iau 31ain Hydref - Shave-down. Adeilad UM, Bae
 
Dydd Sadwrn 2il Tachwedd - Tries, Tea & Tash Up. Bar JCs, Campws Singleton
 
Dydd Mercher 6ed Tachwedd - Abertawe v Caerdydd. Clwb Rygbi Pêl Droed San Helen
 
Dydd Mawrth 12fed Tachwedd - Hyfforddiant Atal Hunanladdiad. Keir Hardie, Campws Singleton
 
Dydd Iau 14eg Tachwedd - Noson Ffilm Step Brothers. Tafarn Tawe, Campws y Bae
 
Dydd Sadwrn 24ain Tachwedd - Noson Gwis. JCs a Tafarn Tawe
 
Dydd Sadwrn 30ain Tachwedd - MO'BALL. Ty Fulton, Campws Singleton
 
Os hoffech chi gymryd rhan wrth godi arian, gellir darllen rhagor o wybodaeth yma.