New services

Following a detailed review last year, we took the difficult decision along with the Uni to close the Post Office facility within our Costcutter store on Singleton Campus.

However, we have now introduced two services to Costcutter for 2020, which are now available and ready to use…

Pay Point- pay your bills, utilities and other expenses.

Collect Plus– Send and return your parcels! The service is in conjunction with over 350 retailers including ASOS, John Lewis, Boohoo and pretty little thing.

Don’t forget, you can also still purchase 1stclass stamps instore and the royal mail will continue to collect twice a day from the post box located on the ground floor of Fulton House.

Yn dilyn adolygiad manwl llynedd, gwnaethom y penderfyniad anodd, ynghyd â'r Brifysgol, i gau cyfleuster Swyddfa'r Post yn ein siop Costcutter ar Gampws Singleton.

Ond, rydym bellach wedi cyflwyno dau wasanaeth i Costcutter ar gyfer 2020, sydd bellach ar gael ac yn barod i'w defnyddio…

Pay Point - talwch eich biliau, cyfleustodau a threuliau eraill.

Collect Plus - Anfonwch a dychwelwch eich parseli! Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda dros 350 o fanwerthwyr gan gynnwys ASOS, John Lewis, Boohoo a Pretty Little Thing.

Peidiwch ag anghofio, gallwch hefyd brynu stampiau dosbarth 1af a bydd y Post Brenhinol yn parhau i gasglu o'r blwch post sydd wedi'i leoli ar lawr gwaelod Ty Fulton ddwywaith y dydd.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)