Nutcracker Ball

CHRISTMAS IS COMING!

Prepare yourself for one of the biggest events of the year 

This is the best way to celebrate the end of the term with your mates before you go back home for Christmas.

We are transforming Fulton House into the ultimate Christmas Ball. This year’s theme is based on the new film The Nutcracker and the Four Realms; sweets, flowers, amusements & snowflakes.

Inside there will be Christmas tunes galore, live music, bubbly on arrival, spirit bar, cocktail bar, Prosecco bar, Santa’s Grotto, snow, Christmas sweets, Christmas decorations whilst on the terrace there will be a live band plus mulled wine and cider. 

This is not an event you want to miss out on (trust us). Dress to impress because it’s time to ‘unlock’ the festivities and get classy for Christmas.

First release tickets on sale TUESDAY 20 NOVEMBER AT 09:00.

Tickets are set to sell out so get yours early! Let the festivities begin! swanseasu.fatsoma.com

MAE'R NADOLIG AR Y GWEILL!

Bydd yn barod am un o ddigwyddiadau mwya'r flwyddyn 

Dyma'r ffordd orau i ddathlu diwedd y tymor gyda ffrindiau cyn symud adre am y Nadolig.

Rydyn ni'n trawsnewid Ty Fulton i Ddawns y Nadolig wych. Thema eleni yw'r ffilm newydd, The Nutcracker and the Four Realms; losin, blodau, difyrion a phlu eira.

Tu fewn, bydd caneuon Nadoligaidd, cerddoriaeth fyw, diod wrth gyrraedd, bar gwirodydd, bar coctels, bar Prosecco, Groto Sion Corn, eira, losin ac addurnwaith, a bydd band byw a gwin a seidr twym ar y teras.

Nid yw hwn yn ddigwyddiad i'w golli (gwir i ti). Gwisga dy ddillad gorau i 'ddatgloi' dathliad y Nadolig.

Mae'r tocynnau cyntaf ar werth ar DDYDD MAWRTH 20 TACHWEDD AM 9.00.

Mae'r tocynnau'n debygol o werthu allan yn gyflym felly sicrha i brynu nhw'n gynnar! Nawr i ddathlu! 

 

swanseasu.fatsoma.com

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)