Opinion Poll

Candidate Opinion Poll

Your candidates have spoken. We're holding a Hustings on Wednesday and Thursday, and voting opens on Monday 11th March. They all want your vote, but there can only be one winner in each category. We asked them where they stand on some important issues, and here's what they said:

First up, Education Officer:

Next, President:

Here's what your Sports Officer candidates said:

Next up, Societies and Services Officer candidates:

Then, Welfare Officer:

And finally, Welsh Affairs:

Their manifestos will go live on Friday at 6pm, watch this space...

Pol Piniwn yr Ymgeiswyr

Mae eich ymgeiswyr wedi siarad. Rydyn ni'n cynnal Hustings ar Ddydd Mercher a Dydd Iau, ac mae pleidleisio'n agor ar Ddydd Llun 11eg Mawrth. Mae pob un ohonynt am gael dy bleidlais di, ond dim ond un sy'n gallu ennill pob categori. Gofynnon ni am eu barn ar rai materion pwysig, a dyma eu hatebion:

Yn gyntaf, Swyddog Addysg:

Nesaf, Llywydd:

Dyma beth ddywedodd yr ymgeiswyr y Swyddog Chwaraeon:

Nesaf, ymgeiswyr y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau:

Wedyn, Swyddog Lles:

Ac yn olaf, Swyddog Materion Cymraeg:

Bydd eu maniffestos yn fyw ar Ddydd Gwener am 6pm, cadwa dy lygad allan...