PTO Election Results 2015-16 // Canlyniadau Etholiad Swyddogion Rhan Amser 2015-16

10 Part-time Officers for the academic year 2015-2016 have been elected. The officers are as follows:

 • Environment Officer - Carlie Andrew
 • Ethics Officer -  Ross McKendrick
 • General Secretary - Hyelni Uba Msheila
 • International Office - Chuchill Oyeinkediton
 • Mature Students' Officer - Rhydian Francis-Morris

Liberation positions:

 • Black, Minority, and Ethnic (BME) Officer - Hamzah Nuggart
 • LGBT Officer (Open Place) - Sam McLaughlin
 • LGBT Officer (Women's Officer) - Hannah Stewart
 • Women's Officer - Heather Wood
 • Students With Disabilities Officer - Ellie Pullen

Neither a Part-time Officer or a Swyddog Yr Iaith Gymraeg (Welsh Affair Officer) were elected. Elections will reopen for these positions in October.

More details are available from administrator@swansea-union.co.uk or jane.nurse@swansea-union.co.uk.


Mae 10 Swyddog Rhan-Amser wedi’u dewis ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-2016. Dyma’r swyddogion:

 • Swyddog Amgylchedd – Carlie Andrew
 • Swyddog Moeseg – Ross McKendrick
 • Ysgrifennydd Cyffredinol - Hyelni Uba Msheila
 • Swyddog Rhyngwladol - Chuchill Oyeinkediton
 • Swyddog Myfyrwyr Aeddfed - Rhydian Francis-Morris

Swyddi Rhyddhad:

 • Swyddog Du, Lleiafrifol ac Ethnig - Hamzah Nuggart
 • Swyddog LHDT (Swydd Agored) - Sam McLaughlin
 • Swyddog LHDT (Swyddog Menywod) - Hannah Stewart
 • Swyddog Menywod - Heather Wood
 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau - Ellie Pullen

Nid oedd Swyddog Rhan Amser neu Swyddog Yr Iaith Gymraeg wedi cael eu hethol. Bydd etholiadau ar gyfer y swyddi hyn yn ailagor ym mis Hydref.

Mae rhagor o fanylion ar gael gan administrator@swansea-union.co.uk neu jane.nurse@swansea-union.co.uk.