Post Office

Post Office - Now Open

Good news! The Post Office is open. Now in Costcutter, Fulton House, your new look Post Office is kicking off the new year with some introductory hours. 

Here's what you need to know:

Temporary opening hours for weeks starting 8th & 15th
Mon - Fri: 9am - 3.30pm

From  22nd of January, standard hours will resume:
Mon-Fri: 8am - 6 pm.

Saturday opening hours will start on Saturday 10th February onwards between 9am and 1pm.

Our staff will be just as new to the new Post Office as our customers so we ask for your patience during this time. Thank you in advance.

Swyddfa'r Post - Ar Agor Nawr

Newyddion da! Mae Swyddfa’r Post ar agor. Mae Swyddfa’r Post yn newydd ac wedi’i lleoli yn Costcutter, Ty Fulton. Bydd yr oriau agor cyflwyniadol yn newid erbyn diwedd y mis.

Dyma beth sydd angen ei wybod:
Oriau agor dros dro ar gyfer wythnosau’n dechrau ar 8fed a 15fed
Llun - Gwener: 9yb-3.30yp

Ar 22nd Ionawr, bydd yr oriau arferol yn dechrau:
Llun - Gwener: 8yb – 6yp. 

Bydd oriau agor Dydd Sadwrn yn dechrau ar Ddydd Sadwrn, 10fed Chwefror ymlaen, rhwng 9yb ac 1yp.

Bydd ein staff yn newydd, fel ein cwsmeriaid, felly bydd yn amyneddgar dros y cyfnod hwn. Diolch.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)