President Resigns / Ymddiswyddiad Llywydd Etholedig

The students' union regrets to announce the resignation of incoming President for 2015/16, Mr Ajjing Jipur. We are really disappointed to lose AJ from the incoming team and hope to be able to encapsulate his vision and passion for the future of the Students' Union into the work of the organisation next year. We wish him the very best for the future and look forward to working with him again as part of the University and Students' Union Alumni.
 
A notice of poll will shortly be posted to announce the process for electing our new President.
 
-----

Mae undeb y myfyrwyr yn drist i gyhoeddi ymddiswyddiad llywydd etholedig 2015/2016, Mr  Ajing Jipur. Rydym wedi ein siomi wrth golli AJ o dîm sabothol blwyddyn nesaf ond rydym yn gobeithio sicrhau bod ei frwdfrydedd a'i weledigaeth ar gyfer yr undeb yn cael eu gweithredu. Rydym yn dymuno pob dymuniad da iddo yn ei ddyfodol ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gydag efe fel cyn-fyfyriwr y brifysgol.

Byddwn yn hysbysu etholiad ar gyfer y swyddogaeth o lywydd cyn gynted a bod modd.

 

Hannah Granton

PR and Communications Officer

Rheolwr CC a Cyfathrebu

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)