Pride Night @ JCs

We’re celebrating Pride in style! This month, as part of #OurSwanseaPride, we’re throwing our biggest Pride party yet in JC’s bar on Park Campus. Expect a full venue transformation, drag queens, Pride cocktails, and of course Pride anthems all night long!

We’re celebrating Pride in style! This month, as part of #OurSwanseaPride, we’re throwing our biggest Pride party yet in JC’s bar on Park Campus. Expect a full venue transformation, drag queens, Pride cocktails, karaoke and of course Pride anthems all night long!

We strongly recommend you reserve your table for this soon as interest has been extremely high! Reserving a table is the only way to guarantee attendance and tables are FREE! 

Click here for table reservations and for more information (www.swansea-union.co.uk/ents/event/3053)

All of your SU bars are fully compliant with current Covid-19 guidance, so you can celebrate Pride with us safely. For more information on how we’re staying Covid safe click here.

Table bookings are live for Pride Night @ JCs! 

Reserve your table NOW

Rydyn ni'n dathlu Pride mewn steil! Y mis hwn, fel rhan o #OurSwanseaPride, rydyn ni'n cynnal ein parti Pride mwyaf erioed ym mar JCs ar Gampws y Parc. Byddwn yn trawsnewid y bar, perfformwyr drag, coctels Pride, carioci ac wrth gwrs anthemau Pride trwy'r nos!

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cadw'ch bwrdd ar gyfer hyn cyn bo hir gan fod y diddordeb wedi bod yn uchel iawn! Cadw bwrdd yw’r unig ffordd i warantu lle ac mae byrddau’n RHAD AC AM DDIM! 

Ewch yma i gadw bwrdd ac am ragor o wybodaeth (www.swansea-union.co.uk/ents/event/3053)

Mae bariau UM yn cydymffurfio'n llawn â chanllawiau cyfredol Covid-19, felly gallwch chi ddathlu Pride gyda ni yn ddiogel. I gael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni'n gadw’n ddiogel o ran Covid ewch yma.

Mae archebion bwrdd ar agor ar gyfer Noson Pride @ JCs! 

Cadwch eich bwrdd NAWR.