Referendum

Referendum Result

Swansea University students have chosen to support the referendum for a Full-Time Welsh Affairs Officer at the Students' Union.

The referendum asked Swansea University students "Should the position of Part Time Welsh Affairs Officer be replaced with a Full Time Welsh Affairs Officer?" Over three days a total of 681 students voted on the referendum and the results were:

519 For

151 Against

11 Abstain

The referendum result will now be referred to the Students' Union Trustee Board for ratification and will be processed via its committees

Canlyniad y Refferendwm

Mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi penderfynu cefnogi’r refferendwm am Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser yn Undeb y Myfyrwyr.

Gofynnodd y refferendwm "A ddylai swydd y Swyddog Materion Cymraeg Rhan-amser gael ei amnewid â Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser?” Dros gyfnod o dri diwrnod, pleidleisiodd 681 o fyfyrwyr ar y refferendwm, a’r canlyniadau oedd:

519 o blaid

151 yn erbyn

11 wedi ymwrthod

Bydd canlyniad y refferendwm nawr yn cael ei gyfeirio at Fwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr am gadarnhad ac yn cael ei brosesu drwy eu pwyllgorau.