Referendum

Referendum Result

Swansea University students have chosen to support the referendum for a Full-Time Welsh Affairs Officer at the Students' Union.

The referendum asked Swansea University students "Should the position of Part Time Welsh Affairs Officer be replaced with a Full Time Welsh Affairs Officer?" Over three days a total of 681 students voted on the referendum and the results were:

519 For

151 Against

11 Abstain

The referendum result will now be referred to the Students' Union Trustee Board for ratification and will be processed via its committees

Canlyniad y Refferendwm

Mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi penderfynu cefnogi’r refferendwm am Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser yn Undeb y Myfyrwyr.

Gofynnodd y refferendwm "A ddylai swydd y Swyddog Materion Cymraeg Rhan-amser gael ei amnewid â Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser?” Dros gyfnod o dri diwrnod, pleidleisiodd 681 o fyfyrwyr ar y refferendwm, a’r canlyniadau oedd:

519 o blaid

151 yn erbyn

11 wedi ymwrthod

Bydd canlyniad y refferendwm nawr yn cael ei gyfeirio at Fwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr am gadarnhad ac yn cael ei brosesu drwy eu pwyllgorau.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)