Robiu Awarded / Gwobrwyid Robiu

No ratings yet. Log in to rate.

Robiu Awarded at NUS Black Students Conference

NUS Black Students Officer of the Year has been awarded to the Students’ Union’s BME Officer, Robiu Salisu. The awards ceremony was the highlight of the NUS Black Students Conference which brought together students from across the UK.

Robiu received the award in recognition of the work he has done as Swansea University Students’ Union’s Black Minority Ethnic Part-Time Officer. Robiu has worked tirelessly as BME part-time officer to increase Black consciousness in the University and within the Union through several events. He celebrated Black History Month through a Poetry Slam and hosted the first Black students’ forum in 2 years, he also ran the ‘stand for nothing’ campaign addressing the need for equality on campus. Despite studying full-time for a degree Robiu has continually worked to increase Black Students participation in the Full Time Officer Election, this year there was a black student running for each post and the Union now have 4 black FTO’s elected for next year.

Robiu says ‘to win Officer of the year was something I never dreamed off and to have my name and Swansea Union recognised at the conference is a huge boost of confidence for me as Officer elect.’ He returns to the University in September as Education Officer.

 

Gwobrwyid Robiu yng Nghynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM

Mae Swyddog Myfyrwyr Croenddu'r Flwyddyn UCM wedi cael ei wobrwyo i Swyddog pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, Robiu Salisu. Y seremoni gwobrwyo oedd uchafbwynt Cynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM a daeth a myfyrwyr o bob cwr o’r DU at ei gilydd

Derbyniodd Robiu y wobr mewn cydnabyddiaeth o’r gwaith mae wedi ei wneud fel Swyddog Rhan-amser Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae Robiu wedi gweithio’n ddiflino fel swyddog rhan amser pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth Du yn y Brifysgol ac o fewn yr Undeb drwy nifer o ddigwyddiadau. Dathlodd Mis Hanes Pobl Dduon drwy Slam Barddoniaeth a chynnal fforwm myfyrwyr duon cyntaf mewn 2 mlynedd, ef hefyd redodd yr ymgyrch ‘sefyll am ddim’ sy’n mynd i’r afael a’r angen am gydraddoldeb ar y campws. Er ei bod yn astudio’n llawn amser am radd, mae Robiu wedi gweithio’n barhaus i gynyddu cyfranogiad o Fyfyrwyr Croenddu yn Etholiadau Swyddog Llawn Amser, eleni roedd myfyrwyr du yn rhedeg ar gyfer bob swydd a’r undeb bellach gyda 4 Swyddog Llawn Amser etholedig ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Robiu ‘I ennill Swyddog y Flwyddyn roedd yn rhywbeth rwyf wedi breuddwydio amdano ac i gael fy enw ac Undeb y Myfyrwyr Abertawe ei gydnabod yn y gynhadledd roedd yn rhoi hwb enfawr i fi fel Swyddog Etholedig’. Mae’n dychwelyd i’r Brifysgol ym mis Medi fel Swyddog Addysg.

Comments

Sonali Josi
11:08am on 29 Sep 15 Thanks for more information visit article link: http://www.adword.co.in/packers-and-movers-hyderabad/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-mumbai/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-pune/
Sonali Josi
11:07am on 29 Sep 15 Thanks for More information visit article: http://www.adword.co.in/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-bangalore/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-delhi/ http://www.adword.co.in/packers-and-movers-gurgaon/
Sonali Josi
7:48am on 29 Sep 15 Thanks for More information article visit link: http://www.export5th.in/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-pune/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-mumbai/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-bangalore/ http://www.export5th.in/packers-and-movers-in-hyderabad/
Sonali Josi
7:47am on 29 Sep 15 Thanks for More information article visit: http://3th.co.in/ http://3th.co.in/packers-and-movers-delhi/ http://3th.co.in/packers-and-movers-noida/ http://3th.co.in/packers-and-movers-ghaziabad/ http://3th.co.in/packers-and-movers-faridabad/
Please log in to comment.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)