Root Vending Machine

Breaking news!

Introducing a brand new Root vending machine in Singleton Library. It’s full of hummus crips, protein bars and flavoured water, all the good stuff.

Root is so popular with you guys that we’re growing our… ahem… roots! We’re giving you the convenience of grabbing a healthy snack without even leaving the library – how’s that for food for thought?

The vending machine is in the library on a trial basis, so if you don't use it, you'll lose it.

Grab a bag of popcorn to get you through those last days of exams. You got this!

 

 

Newyddion mawr!

Rydyn ni’n falch i gyflwyno peiriant gwerthu Root i Lyfrgell Singleton. Mae’r peiriant llawn creision hummus, bariau protein a diod ffrywthau, y pethau da.

Mae Root mor boblogaidd gyda chi, rydyn ni’n ehangu’r brand! Rydyn ni am i chi gael y cyfleustra o fwyta’n iach heb orfod gadael y llyfrgell – beth am hynny am wasanaeth da?

Mae'r peiriant yn y llyfrgell fel treial, felly os nad ydych chi'n ei ddefnyddio, bydd e'n diflannu.

Ewch i gael pecyn o bopgorn i helpu gyda’r adolygu ola’. Pob lwc!