SSB Tips

SSB19 Top Tips

1. Remember your ID
It's a strict 18+ event so if you don't have it, we can't let you in

2. Wear your wristband
Obviously, your wristband is your ticket so you'll need it to get onto the site

3. No alcohol
No alcohol can be brought onto the site, security will be checking bags at the gate

4. Doors open at 2pm
Ready for 10 whole hours of wonderful live music

5. Drink plenty of water
There will be free water available on site

6. Wear wellies
It's forecast to be a bit wet so it may get muddy

7. The dress code is summer chic
We've put together this handy Pinterest board if you're looking for inspo

8. Eat enough
There's gonna be plenty of food trucks catering for all so not excuses

9. Know your way around
We've put together a nifty little map that'll be dotted around the site

10. Bring a small bag
Any big bags will be taken off you upon entry

11. Bring a battery pack
Ain't nothing worse than not being able to Snapchat those festival vibes

12. Don't bring drugs
We've got a Zero Tolerance Policy on drugs so if you're caught with any during bag checks, you won't be allowed in.

13. Use the Welfare Area
We've got a dedicated area for anyone feeling a bit overwhelmed, with water, comfy seats and a quieter atmosphere.

14. Use the buses
We've got shuttle buses running all day so you don't have to worry about getting back to Bay Campus 

 

 

Awgrymiadau Dawns yr Haf

1. Cofia dy ID
Mae'r digwyddiad yn un i bobl dros 18 oed felly os nad oes ID gennyt ti, ni allet ti ddod mewn

2. Gwisga dy fand
Yn amlwg, y band yw dy docyn felly fydd angen hwn arnat ti

3. Dim alcohol
Ni all unrhyw alcohol ddod mewn i'r safle, bydd y tîm diogewlch yn gwirio bagiau wrth y drws

4. Drysau'n agor am 2pm
Yn barod am 10 awr o gerddoriaeth fyw wych

5. Yfa ddigon o ddwr
Bydd dwr am ddim ar gael ar y safle

6. Gwisga sgidiau glaw 
Mae'n mynd i fod yn lyb ac yn fwdlyd

7. Gwisga rywbeth hafaidd
Mae'r bwrdd Pinterest defnyddiol hwn ar gael os oes angen ysbrydoliaeth arnat ti

8. Bwyta ddigon
Bydd digon o lefydd i fwyta gyda bwyd i bawb

9. Sicrha dy fod di'n gwybod lle i fynd
Bydd map defnyddiol o gwmpas y lle ar y dydd

10. Dere â bag bach
Bydd unrhyw fagiau mawr yn cael eu cymryd wrthot ti wrth y drws

11. Dere â pechyn batri
S'dim byd gwaeth na cholli batri a methu â ffilmio'r dydd

12. Paid â dod â chyffuriau
Mae gennym ni Bolisi Dim Goddefgarwch tuag at gyffuriau felly os wyt ti'n cael dy dal gyda chyffuriau, ni fyddet ti'n cael dod i mewn.

13. Defnyddia'r Ardal Lles
Bydd ardal ar gyfer unrhyw un sydd am ymlacio am 10 munud, gyda dwr, seddi cyfforddus ac amgylchedd tawelach.

14. Defnyddia'r bysus
Bydd bysus yn mynd yn ôl ac ymlaen drwy'r dydd felly does dim angen i ti boeni am ffeindio dy ffordd yn ôl i Gampws y Bae.